Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

20 Om

20 Om informasjonsområdet Ikonene som vises i tabellen nedenfor, kommer frem i informasjonsområdet. Ikonene kan variere etter avspillingsstatus, innstillinger eller skjermbildene. Se de enkelte referansesidene for mer informasjon om ikonene. Ikoner , , , , , , , , , , og så videre , , , beskrivelse Ikoner for avspillingsstatus Avspilling, pause, spole frem/tilbake, gå til begynnelsen av neste, nåværende eller forrige sang Gå fremover/bakover litt eller raskt ( side 47) Ikoner for sangtittel, artistnavn, videotittel eller fototittel Ikonet for FM-mottakeren Ikonene for avspillingsmodus , og så videre Avspillingsmodus er satt til "Repeat" eller "Shuffle" ( side 42). "Slide Show Repeat" er satt til "On" ( side 61) og så videre Ikonene for lydeffektinnstillingen ( side 44) Ikonene for videoinnstillingen , "Zoom Settings" er satt til "Auto" eller "Full" ( side 51) Ikonet for gjenværende batterilading ( side 23) Fortsettes

21 Vise "Now Playing"-skjermbildet Du kan raskt vise "Now Playing"-skjermbildet fra forskjellige skjermbilder. Now Playing Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge (Now Playing), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Detaljert informasjon om innholdsfilen som spilles av, vises. Tips Du kan vise skjermbildet "Now Playing" ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF for å velge "Now Playing". Når du spiller av video eller viser foto, kan du velge "Go to the song playback screen" fra alternativmenyen for å vise avspillingsskjermbildet for sanger.