Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

22 Bruke knappen OPTION

22 Bruke knappen OPTION Du kan endre forskjellige innstillinger for hver funksjon når du trykker OPTION/PWR OFF-knappen. OPTION/PWR OFF-knappen er nyttig siden du kan vise innstillingsskjermbildet øyeblikkelig, uten å velge innstillingselementer fra menyen (Settings) i Home-menyen. Knappen OPTION/PWR OFF Femveisknapp Trykk på knappen OPTION/PWR OFF. Valgmenyen vises. Trykk ///-knappen for å velge elementet, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet for de valgte innstillingselementene eller valgt kommando blir utført. Innholdet i alternativmenyen kan variere etter hvilket skjermbilde du har fremme når du trykker på OPTION/PWR OFFknappen. Du finner mer informasjon på de neste sidene. "Vise menyen for musikkvalg" ( side 39) "Vise menyen for videovalg" ( side 54) "Vise menyen for fotovalg" ( side 64) "Vise valgmenyen for FM-mottaker" ( side 72)

23 Komme i gang Klargjøre spilleren Lade spilleren Spillerens batteri lades mens spilleren er koblet til en datamaskin som er slått på. Nå du kobler spilleren til datamaskinen, må du bruke den medfølgende USB-kabelen. Når du kobler USBkabelens kontakt til spilleren, må du passe på at - merket vender opp. Når gjenstående batterinivå på displayet viser , er ladingen fullført (ladetiden er omtrent 4 timer). Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på lenge, bør du lade den helt opp først (til gjenstående batterinivå viser i displayet). Lade spilleren Batteriikonet i displayet endres som vist nedenfor. Se side 121 for informasjon om batterivarighet. Ikonets nivåindikator reduseres etter hvert som batterinivået blir lavere. Hvis "LOW BATTERY. Please Charge." vises, kan du ikke bruke spilleren. I så fall må du lade batteriet ved å koble til datamaskinen. Fortsettes