Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

26 Komme i gang Hente

26 Komme i gang Hente data Hvis du vil spille musikk, vise fotografier og se videoer på spilleren, må dataene forberedes på datamaskinen først. Bruk egnet programvare for å overføre dataene til datamaskinen. Du finner mer informasjon om støttede filformater under "Støttet filformat" ( side 117).

27 Komme i gang Overføre data Du kan overføre data direkte ved å dra og slippe med Windows Utforsker på datamaskinen. Hierarkiet for avspillbare data har regler. Se illustrasjonene nedenfor om hvordan du overfører data på riktig måte. Du finner mer informasjon om den medfølgende programvaren som kan overføre data, på side 9. Tips Noen datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan komme ut for begrensninger på hvilke filer (AAC, videofiler og lignende) som kan overføres med dra og slipp. Hvis du installerer Windows Media Player 11 (mer informasjon finnes i delen om installering av bruksanvisning og programvare i "Quick Start Guide") fra medfølgende CD-ROM, kan du løse dette problemet slik at du kan overføre ved å dra og slippe. Før du installerer Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere at programvaren eller tjenesten er kompatibel med Windows Media Player 11. Data-hierarkiet kan skille seg fra dette, avhengig av datamaskinmiljøet. Enkelte WMV-filer kan bare spilles av ved overføring med Windows Media Player 11. Merknader Du må ikke koble fra USB-kabelen hvis "Do not disconnect." vises på spilleren. Da kan dataene som overføres, bli skadet. Når spilleren er koblet til en datamaskin, må du ikke slå datamaskinen på eller av, starte den på nytt eller aktivere den fra dvalemodus. Hvis du utfører noen av disse handlingene, kan det føre til at spilleren ikke fungerer slik den skal. Koble spilleren fra datamaskinen før du utfører disse handlingene. Du kan ikke endre mappenavn på eller slette mappene "MUSIC", "VIDEO", "PICTURE", "PICTURES" og "MP_ROOT". Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Koble USB-kabelens kontakt til spilleren med -merket opp. Velg spilleren i Windows Utforsker. Deretter drar og slipper du filene. Spilleren vises i Windows Utforsker som [WALKMAN]. Fortsettes