Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Bla gjennom

Bla gjennom brukerveiledningen Slik bruker du knappene i brukerveiledningen Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold", "Home-menyliste" eller "Indeks". Hopper til innholdsfortegnelsen Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken. Hopper til Home-menylisten Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen. Hopper til indeksen Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken. Tips Du kan hoppe til angitt side ved å klikke på et sidenummer i innholdsfortegnelsen, i Home-menylisten eller i indeksen. Du kan hoppe til angitt side ved å klikke på en sidereferanseangivelse (for eksempel side 4) på hver side. Hvis du vil søke etter en referanseside med nøkkelord, klikker du på "Rediger"-menyen, velger "Søk"-funksjonen i Adobe Reader for å vise navigeringsrammen, skriver inn nøkkelordet i tekstboksen Search og klikker på "Søk". Når du har hoppet til en annen side, kan du hoppe til forrige eller neste side ved å klikke på knappene eller nederst i Adobe Reader-skjermbildet. Fremgangsmåten for bruken kan variere med hvilken versjon av Adobe Reader du bruker. Fortsettes

Slik endrer du sideoppsettet Knappene nederst i Adobe Reader-skjermbildet gir deg mulighet til å velge hvordan sidene blir vist. Enkeltside Sidene vises én og én. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste side. Kontinuerlig Sidene vises som en kontinuerlig serie med sider. Når du blar, ruller forrige eller neste side opp eller ned kontinuerlig. Kontinuerlig – motstående To sider vises side ved side, og hvert sidepar er del av en kontinuerlig visning av sider. Når du blar, ruller forrige eller neste sidepar opp eller ned kontinuerlig. Motstående To sider vises ved siden av hverandre. Når du blar, endres visningen til forrige eller neste sidepar.