Views
4 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

34 Spille av musikk

34 Spille av musikk Søke etter sanger etter utgivelsesår Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge (Music Library), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet "Music Library" kommer frem. Trykk ///-knappen for å velge "Release Year", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over utgivelsesår vises. Trykk på ///-knappen for å velge et år, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Artistlisten for det valgte utgivelsesåret vises. Trykk på ///-knappen for å velge en artist, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sanglisten for artisten, valgt fra utgivelsesåret, vises. Trykk på ///-knappen for å velge en sang, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av, og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge. Tips Du kan se alle sangene i det valgte året ved å velge "All [år]" fra listen og trykke - knappen i trinn . Fortsettes

35 Spille av musikk Søke etter sanger etter mappe Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk /// -knappen for å velge (Music Library), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet "Music Library" kommer frem. Trykk på ///-knappen for å velge "Folder", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Mappelisten eller sangen vises. Trykk på ///-knappen for å velge en mappe eller sang, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Når du velger en mappe, vises sang- eller mappelisten(e). Når du velger en sang, vises skjermbildet for avspilling og deretter begynner avspillingen av sanger. Gjenta om nødvendig trinn til den ønskede sangen vises. Sangen du valgte, spilles av, og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.