Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

36 Spille av musikk

36 Spille av musikk Spille av en spilleliste Du kan spille av lister med sanger (spillelister). Du kan også opprette spillelister ved hjelp av medfølgende Windows Media Player 11, eller annen programvare med overføringsfunksjoner. Det kan imidlertid hende at noen spillelister ikke gjenkjennes av spilleren, avhengig av programvaren. Se i Hjelp eller kontakt produsenten av programvaren for mer informasjon om bruken. Playlists Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge -knappen for å bekrefte. Listen over spillelister vises. (Playlists), og trykk deretter Trykk på ///-knappen for å velge en spilleliste, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sanglisten vises. Trykk på ///-knappen for å velge en sang, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Sangen du valgte, spilles av, og avspillingen av sanger fortsetter i rekkefølge.

37 Spille av musikk Spille av alle sanger i tilfeldig rekkefølge Alle sangene som er lagret på spilleren, spilles av i vilkårlig rekkefølge. Shuffle All Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge (Shuffle All), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Alle sangene spilles av i vilkårlig rekkefølge. Tips Når du starter "Shuffle All"-avspilling, endres avspillingsmodusen til "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" ( side 42). Selv om du avbryter "Shuffle All", beholdes innstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for avspillingsmodusen. "Shuffle All"-avspilling avbrytes automatisk dersom du utfører en av følgende handlinger: Starter avspilling av en sang ved å velge den fra "Music Library" eller lignende. Endrer avspillingsmodus.