Views
5 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

40 Spille av musikk

40 Spille av musikk Valgelementene vises på "Now Playing"-skjermbildet Valgelementer Beskrivelse/referanseside Play Mode Angir avspillingsmodus ( side 41). Equalizer Tilpasser lydkvaliteten ( side 43). Cover Art* 1 Detailed Information* 2 Add to Wishlist/Remove from Wishlist Viser omslagsbilde. Viser detaljert informasjon om en sang, som spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn. Legger til sanger i ønskelisten for kjøp med den aktuelle programvaren for tjenesten./Fjerner sangen fra ønskelisten. Clock Display Viser gjeldende klokkeslett ( side 78). * 1 "Cover Art"-skjermbilde Når skjermbildet med omslagsbilde blir vist, kan du flytte sanger til forrige eller neste ved å trykke på /-knappen. Hvis sangene ikke har informasjon om omslagsbilde, vil standardbildet i spilleren bli vist. Omslagsbildene vises bare hvis informasjon om omslagsbilder er inkludert. Du kan angi omslagsbilder ved hjelp av medfølgende Windows Media Player 11 eller annen overføringsprogramvare med omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer informasjon om disse funksjonene ved å se i hjelpefunksjonen i programvaren eller kontakte produsenten. Det kan hende at omslagsbildet ikke vises, avhengig av filformatet for omslagsbildet. * 2 "Detailed Information"-skjermbilde Når du viser dette skjermbildet fra "Now Playing"-skjermbildet, kan du flytte sanger til forrige eller neste ved å trykke på knappen /. Avspillingstid Filformat Bithastighet Opphavsrettslig beskyttede filer Når du spiller av sanger med variabel bithastighet, vises "VBR". Avspillingstiden og fremdriftsindikatoren viser omtrentlige verdier. Filnavn

41 Stille inn musikken Angi avspillingsmodus (avspillingsmodus) Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt gjentatt avspilling. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Music Settings" vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Play Mode", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over avspillingsmodi vises. Trykk på ////-knappen for å velge en avspillingsmodus ( side 42), og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Music Settings" vises på nytt. Tips Du kan også velge avspillingsmodus fra "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på OPTION/ PWR OFF-knappen og velg "Play Mode" fra alternativmenyen. Fortsettes