Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

44 Stille inn musikken

44 Stille inn musikken Slik går du tilbake til normal lydkvalitet Velg "None" i trinn og trykk på -knappen for å bekrefte. Tips Du kan også angi lydkvaliteten fra "Now Playing"-skjermbildet. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Equalizer" fra valgmenyen. Merknader Hvis de personlige innstillingene som er lagret som "Custom 1" og "Custom 2", produserer et annet volumnivå enn de andre innstillingene, kan det hende at du må justere volumet manuelt for å kompensere. "Equalizer"-innstillingen blir ikke brukt ved avspilling av video eller når du lytter til FMradio. Liste over innstillinger for equalizer Lydinnstillingene vises på skjermen som bokstavene i parenteser. Innstilling/ikon None Beskrivelse Innstillingen for lydkvalitet er ikke aktivert (standardinnstilling). Heavy ( ) Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et kraftig lydbilde. Pop ( ) Fremhever midtre frekvensområde – ideelt for vokal. Jazz ( ) Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et livaktig lydbilde. Unique ( ) Fremhever høye og lave frekvensområder, slik at små lyder ikke drukner. Custom 1 ( ) Lydinnstillinger som kan tilpasses av bruker, og der du Custom 2 ( ) kan justere hvert frekvensområde individuelt. Se side 45 for mer informasjon. Fortsettes

45 Stille inn musikken Tilpasse lydkvalitet Du kan forhåndsinnstille fembånds Equalizer som "Custom 1" eller "Custom 2". Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk på ///-knappen for å velge "Music Settings", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Music Settings" vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Equalizer", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over innstillinger for equalizeren vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Edit", som vises under "Custom 1" eller "Custom 2" for å endre en verdi og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Innstillingsskjermbildet vises. Trykk /-knappen for å velge en markør for frekvensområdeinnstillingen, og trykk /-knappen for å justere nivået for innstillingen. De fem frekvensområdene kan settes til ett av syv lydnivåer. Trykk på -knappen for å bekrefte. Listen over equalizer-innstillinger kommer frem igjen. Etter at du har justert nivået for en innstilling, må du huske på å trykke på -knappen for å bekrefte. Hvis du trykker på BACK/HOME-knappen før du bekrefter, vil innstillingen bli opphevet. Merknad Innstillingene for "Custom 1" eller "Custom 2" blir ikke brukt under avspilling av video eller når du lytter til FM-radio.