Views
8 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

46 Spille av videoer

46 Spille av videoer Spille av en video Du kan spille av videoer som befinner seg i "Video Library". Video Library Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. Videolisten kommer frem. (Video Library), og trykk Trykk på ///-knappen for å velge en video du vil spille av, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Avspillingen starter. Tips Når "Display" er satt til "On" ( side 50), vises detaljert informasjon (for eksempel tittel og avspillingsikon for videoen, hvor lenge den har spilt osv.) mens videoen spilles av. Informasjonen forsvinner hvis denne innstillingen er satt til "Off ". Du kan spille av videoen som ble spilt sist. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i videolisten og velg "Most Recent Video" fra alternativmenyen. Du kan velge miniatyrbilder for videofiler når videofilene blir overført til spilleren ( side 28). Merknad Opptil 1000 videofiler kan vises i videolistene. Fortsettes

47 Spille av videoer Handlinger under avpilling av video Hvis du vil (ikon) Finne begynnelsen av den neste videoen Bruk av femveisknapp Trykk BACK/HOME-knappen for å gå tilbake til videolisten, og velg deretter den neste videoen fra listen ( side 15). Trykk på -knappen. inne -knappen mens videoen Finne begynnelsen av videoen som spilles av Spole litt frem ( )* 1 Trykk -knappen mens videoen står på pause. Spole litt tilbake ( )* 1 Trykk på -knappen mens videoen står på pause. Spole raskt fremover i den ( )* 2 midlertidig stansede videoen Trykk og hold står på pause. Spole raskt bakover i den Trykk og hold inne -knappen mens videoen midlertidig stansede videoen står på pause. ( )* 2 Spole raskt fremover Spole raskt bakover Trykk og hold inne -knappen mens videoen spilles av. Slipp -knappen for å forsette normal avspilling. Trykk og hold inne -knappen mens videoen spilles av. Slipp -knappen for å forsette normal avspilling. * 1 Intervallet som brukes når du beveger deg fremover eller bakover, varierer avhengig av videoen. * 2 Hastigheten for spoling fremover/bakover varierer avhengig av lengden på videoen.