Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Innhold

Innhold Home-menyliste.................................... 6 Medfølgende tilbehør............................ 8 Om programvaren som følger med................9 Deler og kontroller.............................. 11 Forside..............................................................11 Bakside.............................................................13 Spillerkontroller og -skjermbilder...... 14 Slik bruker du femveisknappen og skjermen........................................................15 Vise "Now Playing"-skjermbildet.................21 Bruke knappen OPTION..................... 22 Komme i gang Klargjøre spilleren............................... 23 Lade spilleren..................................................23 Slå spilleren på og av......................................25 Hente data............................................ 26 Overføre data....................................... 27 Spille av musikk Søke etter sanger (Music Library)............ 30 Søke etter sanger etter sangnavn..................30 Søke etter sanger etter album........................31 Søke etter sanger etter artist..........................32 Søke etter sanger etter sjanger......................33 Søke etter sanger etter utgivelsesår..............34 Søke etter sanger etter mappe.......................35 Spille av en spilleliste........................... 36 Spille av alle sanger i tilfeldig . rekkefølge.......................................... 37 Slette sanger fra Music Library............ 38 Vise menyen for musikkvalg............... 39 Stille inn musikken Spille av videoer Spille av en video................................. 46 Angi retningen for videoen................. 48 Angi visning for videoskjermbildet..... 50 Stille inn zoomefunksjonen................. 51 Slette videoer fra videobiblioteket...... 53 Vise menyen for videovalg................... 54 Se på fotografier Vise et fotografi................................... 55 Angi retningen for fotografiet............. 57 Angi visning for fotoskjermbildet....... 59 Spille av et lysbildeshow...................... 60 Angi avspillingsmodus for lysbildeshowet................................... 61 Angi tiden mellom lysbildene............. 62 Slette fotografier fra fotobiblioteket.... 63 Vise menyen for fotovalg..................... 64 Høre på FM-radio Høre på FM-radio................................ 65 1 Skifte over til FM-radioen..........................65 2 Forhåndsinnstille radiostasjoner automatisk (Auto Preset).................................66 3 Velge radiostasjoner....................................67 Forhåndsinnstille radiostasjoner manuelt.............................................. 68 Slette forhåndsinnstilte stasjoner..................69 Stille inn mottaket (Scan Sensitivity)....... 70 Skifte til mono/stereo (Mono/Auto)........ 71 Vise valgmenyen for FM-mottaker...... 72 Angi avspillingsmodus . (avspillingsmodus).................................. 41 Angi lydkvaliteteten (Equalizer)............. 43 Endre lydkvaliteten........................................43 Tilpasse lydkvalitet.........................................45 Fortsettes

Common Settings Begrense volumet . (AVLS (Volume Limit))............................. 73 Slå av pipelyden................................... 74 Angi en skjermsparertype................... 75 Justere lysstyrken for skjermen (Brightness)........................................... 76 Stille inn gjeldende klokkeslett . (Set Date-Time)...................................... 77 Angi datoformat.................................. 79 Angi tidsformat................................... 80 Vise spillerinformasjon . (Unit Information).................................. 81 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger . (Reset all Settings)................................... 82 Formatere minnet (Format)................... 83 Velge displayspråk............................... 85 Nyttige fakta Maksimere batteriets levetid............... 87 Hva er format og bithastighet?............ 88 Hva er lydformat?...........................................88 Hva er videoformat?.......................................89 Hva er fotoformat?.........................................89 Lagre data............................................ 90 Oppgradere fastvaren i spilleren......... 91 Feilsøking Feilsøking............................................ 92 Meldinger.......................................... 104 Annen informasjon Forholdsregler................................... 106 Merknad om lisens og varemerke...... 114 Spesifikasjoner................................... 117 Indeks................................................ 123 Merknad Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige.