Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

50 Spille av videoer

50 Spille av videoer Angi visning for videoskjermbildet Du kan vise eller skjule den detaljerte informasjonen for en video, for eksempel tittelen, avspillingsikonet, hvor lenge den har spilt og så videre, under avspilling. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Video Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Video Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Display", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "On": Viser videotittelen, avspillingsstatus eller hvor lenge videoen har spilt av og så videre. "Off ": Skjuler den detaljerte informasjonen for videoen som spilles av for øyeblikket, og viser den kun når du bruker spilleren (standardinnstilling). Tips Visningsinnstillingen kan innstilles på videoens "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Display" fra valgmenyen. Merknad Hvis "Video Orientation" er satt til "Horizontal (right)", vises ikke tittelen på videoen.

51 Spille av videoer Stille inn zoomefunksjonen Du kan zoome i videoen som spilles av. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Video Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Video Settings" vises. Trykk på ///-knappen for å velge "Zoom Settings", og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Fortsettes