Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

54 Spille av videoer

54 Spille av videoer Vise menyen for videovalg Du kan vise valgmenyen for videovalg ved å trykke på knappen OPTION/PWR OFF i et listeskjermbilde, for eksempel en videoliste, eller på "Now Playing"- skjermbildet for videoer. Forskjellige videoinnstillinger er tilgjengelige fra menyen for videovalg. Hvilke elementer som vises på valgmenyen, varierer avhengig av hvilket skjermbilde du viser valgmenyen fra. Valgelementene vises på listeskjermbildet Valgelementer Beskrivelse/referanseside Now Playing Viser "Now Playing"-skjermbildet. Play from beginning Finner begynnelsen av videoen ( side 47). Detailed Information Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse, oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd, filnavn osv. Most Recent Video Starter avspilling av videoen som sist ble vist. Go to the song playback screen "Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles av for øyeblikket, vises. Valgelementene vises på "Now Playing"-skjermbildet Valgelementer Beskrivelse/referanseside Play from beginning Finner begynnelsen av videoen ( side 47). Zoom Settings Stiller inn zoom-funksjonen ( side 51). Video Orientation Angir videoretningen ( side 48). Display Angir om videoinformasjon skal vises/ikke vises ( side 50). Detailed Information Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse, oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd, filnavn osv. Brightness Justerer lysstyrken på skjermen ( side 76). Clock Display Viser gjeldende klokkeslett ( side 78). Go to the song playback screen "Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles av for øyeblikket, vises.

55 Se på fotografier Vise et fotografi Du kan enten vise fotografiet på hele skjermen (enkelt display), eller du kan vise flere fotografier kontinuerlig (lysbildeshow) ( side 60). Photo Library Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til Home-menyen vises. Trykk på ///-knappen for å velge deretter på -knappen for å bekrefte. Listen over fotomapper vises. (Photo Library), og trykk Trykk på ///-knappen for å merke en mappe, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Fotolisten kommer frem. Trykk på ///-knappen for å velge et foto, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. Det valgte fotoet vises. Trykk på /-knappen for å vise forrige eller neste foto. Fortsettes