Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

58 Se på fotografier

58 Se på fotografier Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "Vertical": Viser med 240 × 320 piksler (Standardinnstilling). “Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Viser med 320 × 240 piksler. Måten femveisknappen fungerer på, endres i henhold til innstillingen av "Photo Orientation" ( side 19). "Vertical" "Horizontal" Tips Fotoretningen kan innstilles på fotografiets "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Photo Orientation" fra valgmenyen.

59 Se på fotografier Angi visning for fotoskjermbildet Du kan vise eller skjule den detaljerte informasjonen om et fotografi, for eksempel ikonet som viser visningsstatus og så videre, mens du viser fotografiet. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Photo Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Photo Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Display", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "On": Viser tittelen for gjeldende fotografi, datoen det ble tatt, visningsstatus, fotonummer osv. "Off ": Skjuler informasjonen for gjeldende fotografi (standardinnstilling). Tips Visningsinnstillingen kan innstilles på fotografiets "Now Playing"-skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Display" fra valgmenyen. Merknad Hvis "Photo Orientation" er angitt til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)" ( side 57), vises ikke tittelen på fotografiet, selv om "Display" er satt til "On".