Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

60 Se på fotografier

60 Se på fotografier Spille av et lysbildeshow Du kan vise fotografier i en valgt mappe kontinuerlig. Photo Library Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. Listen over fotomapper vises. (Photo Library), og trykk Trykk på ///-knappen for å merke en fotomappe, og trykk og hold inne -knappen. Lysbildeshowet starter. Tips Du kan starte visningen av et lysbildeshow på følgende måter: Trykk og hold inne knappen i fotolisten. Trykk på i "Now Playing"-skjermbildet for fotografiet. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF i fotomappelisten og velg deretter "Begin slide show" fra valgmenyen. Merknad Når et lysbildeshow spilles av, vil ikke skjermen slås av automatisk eller endres til en skjermsparer ( side 75).

61 Se på fotografier Angi avspillingsmodus for lysbildeshowet Du kan vise fotografiene som et lysbildeshow gjentatte ganger. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Photo Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Photo Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Slide Show Repeat", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "On": Viser fotografier i en fotomappe kontinuerlig, og gjentatte ganger. "Off ": Viser fotografiene i en fotomappe kontinuerlig helt frem til siste fotografi. Går deretter tilbake til første fotografi, og visningen stoppes midlertidig (standardinnstilling). Tips Visningsmodus for et lysbildeshow kan innstilles på fotografiets "Now Playing"- skjermbilde. Trykk på knappen OPTION/PWR OFF, og velg "Slide Show Repeat" fra valgmenyen. Merknad Når et lysbildeshow spilles av, vil ikke skjermen slås av automatisk eller endres til en skjermsparer ( side 75).