Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

64 Se på fotografier

64 Se på fotografier Vise menyen for fotovalg Du kan vise valgmenyen for fotovalg ved å trykke OPTION/PWR OFFknappen i et listeskjermbilde, for eksempel fotomappelisten, eller på "Now Playing"-skjermbildet for foto. Forskjellige fotoinnstillinger er tilgjengelige fra menyen for fotovalg. Valgelementene som vises på valgmenyen, varierer avhengig av hvilket skjermbilde du viser valgmenyen fra. Valgelementene vises på listeskjermbildet Valgelementer Beskrivelse/referanseside Now Playing Viser "Now Playing"-skjermbildet. Begin slide show Starter et lysbildeshow ( side 60). Detailed Information Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse, oppløsning, filnavn osv. Most Recent Photo Starter visning av fotografiet som sist ble vist. Go to the song playback screen "Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles av for øyeblikket, vises. Valgelementene vises på "Now Playing"-skjermbildet Valgelementer Beskrivelse/referanseside Photo Orientation Angir retningen for fotografiet ( side 57). Display Angir om fotoinformasjon skal vises/ikke vises ( side 59). Detailed Information Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse, oppløsning, filnavn osv. Slide Show Repeat Velger visningsmodus for lysbildeshowet ( side 61). Slide Show Interval Velger visningsintervall for lysbildeshowet ( side 62). Brightness Justerer lysstyrken på skjermen ( side 76). Clock Display Viser gjeldende tid ( side 78). Go to the song playback "Now Playing"-skjermbildet for sangen som spilles screen av for øyeblikket, vises.

65 Høre på FM-radio Høre på FM-radio Du kan høre på FM-radio. Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så du må koble til hodetelefonene og strekke ut ledningen så langt som mulig. FM Radio Knappen BACK/HOME Knappen OPTION/PWR OFF Femveisknapp 1 Skifte over til FM-radioen Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet for FM-radio vises. (FM Radio), og trykk Frekvens Forhåndsinnstillingsnummer Avhengig av i hvilket land eller område spilleren er kjøpt, kan skjermbildet vise noe annet. Fortsettes