Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

66 Høre på FM-radio 2

66 Høre på FM-radio 2 Forhåndsinnstille radiostasjoner automatisk (Auto Preset) Du kan automatisk forhåndsinnstille radiostasjoner du vil motta (opptil 30 stasjoner) i ditt område, ved å velge "Auto Preset". Når du bruker FMmottakeren for første gang, eller når du flytter til et nytt område, anbefaler vi at du forhåndsinnstiller stasjonene du kan motta, ved å velge "Auto Preset". Trykk OPTION/PWR OFF-knappen mens FM-mottak er i gang. Valgmenyen vises. Trykk ///-knappen for å velge "Auto Preset", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk /-knappen for å velge "Yes", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. Radiostasjonene som kan mottas, lagres som forhåndsinnstillinger i rekkefølge fra laveste til høyeste frekvens. "Auto Preset completed." vises når forhåndsinnstillingen er fullført og første forhåndsinnstilte stasjon er klar til mottak. Merknad Handlingen "Auto Preset" fører til at forhåndsinnstilte stasjoner blir slettet. Stoppe automatisk forhåndsinnstilling Velg "No" i trinn og trykk -knappen for å bekrefte. Blokkere mottak av uønskede stasjoner Hvis det er mye forstyrrelser eller følsomheten er for høy, kan du endre mottaksinnstillingen ( side 70) til "Low". Fortsettes

67 Høre på FM-radio 3 Velge radiostasjoner Hvis du vil Velge forrige frekvens Velge neste frekvens Søke etter forrige stasjon som kan mottas* 1 Søke etter neste stasjon som kan mottas* 1 Velge forrige forhåndsinnstilte stasjon* 2 Velge neste forhåndsinnstilte stasjon* 2 Handling Trykk -knappen. Trykk -knappen. Trykk og hold inne -knappen. Trykk og hold inne -knappen. Trykk -knappen. Trykk -knappen. * 1 Ved å trykke ()-knappen under FM-mottak, blir forrige (eller neste) stasjon funnet. Hvis stasjonen lar seg motta, blir mottaket godtatt. Hvis det er mye forstyrrelser eller følsomheten er for høy, kan du endre mottaksinnstillingen ( side 70) til "Low". * 2 Denne innstillingen blir deaktivert hvis det ikke er angitt forhåndsinnstilte stasjoner. Forhåndsinnstill stasjoner som kan mottas, med "Auto Preset" ( side 66). Tips Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så du må strekke ut ledningen så langt som mulig. Slå av volumet på FM-mottakeren en kort stund Når du trykker -knappen, kommer det ikke lyd fra FM-mottakeren. Når du trykker -knappen på nytt, kommer det lyd fra FM-mottakeren igjen.