Views
6 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

68 Høre på FM-radio

68 Høre på FM-radio Forhåndsinnstille radiostasjoner manuelt Du kan forhåndsinnstille stasjoner som "Auto Preset" ikke kan registrere ( side 66). Frekvens Forhåndsinnstillingsnummer Knappen OPTION/PWR OFF Femveisknapp Trykk /-knappen for å velge ønsket frekvens under FM-mottak. Trykk og hold inne -knappen. Frekvensen du velger i trinn , blir forhåndsinnstilt, og det tildelte forhåndsinnstillingsnummeret kommer frem nedenfor frekvensen. Tips Du kan forhåndsinnstille opptil 30 stasjoner. Manuell FM-forhåndsinnstilling kan angis på skjermbildet for FM-radio. Trykk OPTION/PWR OFF-knappen og velg "Save to Preset" fra valgmenyen. Merknader De forhåndsinnstilte verdiene blir lagret i rekkefølge, fra lavest til høyest frekvens. Hvis den forhåndsinnstilte stasjonen du hadde tenkt å lagre, allerede er forhåndsinnstilt, vises meldingen "Preset already exists", og stasjonen kan ikke forhåndsinnstilles på nytt. Fortsettes

69 Høre på FM-radio Slette forhåndsinnstilte stasjoner Velg et ønsket forhåndsinnstilt nummer for frekvensen ved å trykke /-knappen under FM-mottak. Trykk OPTION/PWR OFF-knappen. Valgmenyen vises. Trykk ///-knappen for å velge "Delete from Preset", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Det vises en melding når den forhåndsinnstilte stasjonen er slettet.