Views
7 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

74 Common Settings Slå

74 Common Settings Slå av pipelyden Du kan slå av pipelydene på spilleren. "On" er angitt som standard. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Beep Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge "Off", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. Slik aktiverer du denne innstillingen Velg "On" i trinn , og trykk deretter -knappen for å bekrefte.

75 Common Settings Angi en skjermsparertype Du kan sette skjermspareren til enten "Clock" eller "Blank" for når det ikke utføres handlinger i mer enn 30 sekunder under avspilling av sanger eller FMmottak. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk /// knappen for å velge -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk deretter Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Screensaver", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Trykk ///-knappen for å velge "Type", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. Listen over skjermsparertyper vises. Trykk ///-knappen for å velge en ønsket type, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Etter at du har bekreftet, vises skjermbildet fra trinn på nytt. "Clock": Når ingen handlinger utføres i mer enn 30 sekunder, kommer det frem en klokke som skjermsparer (standardinnstilling). "Blank": Når ingen handlinger utføres i mer enn 30 sekunder, slukkes skjermen.