Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

76 Common Settings

76 Common Settings Justere lysstyrken for skjermen (Brightness) Du kan velge mellom fem forskjellige nivåer for lysstyrke. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Brightness", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Justeringsskjermbildet for lysstyrke vises. Trykk på ///-knappen for å velge et nivå, og trykk deretter på -knappen for å bekrefte. "3" er angitt som standard. Etter at du har justert nivået for en innstilling, må du huske på å trykke på -knappen for å bekrefte. Hvis du trykker på BACK/HOME-knappen før du bekrefter, vil innstillingen bli opphevet. Tips Du kan justere lysstyrken for skjermen mens du spiller en video eller viser et foto. Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen, og velg deretter "Brightness" fra valgmenyen. Hvis du justerer lysstyrken på skjermen til et lavere nivå, vil batteriet vare lengre ( side 87).

77 Common Settings Stille inn gjeldende klokkeslett (Set Date-Time) Du kan angi gjeldende klokkeslett ved å justere det manuelt. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Set Date-Time", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet for valg av dato og klokkeslett vises. Trykk på /-knappen for å velge et år, og trykk deretter på /knappen for å endre verdien. Som i trinn justerer du innstillingene for måned, dato, time og minutt. Trykk på -knappen for å bekrefte. Fortsettes