Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

78 Common Settings Slik

78 Common Settings Slik viser du gjeldende tid Velg (Clock Display) på Home-menyen. Trykk OPTION/PWR OFF-knappen i "Now Playing"-skjermbildet og velg "Clock Display" fra valgmenyen. Tips Du kan velge datoformater av typen "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/ YYYY". Videre kan du velge mellom to forskjellige tidsformater: "12-hour" eller "24- hour". Se "Angi datoformat" (Date Display Format) ( side 79) eller "Angi tidsformat" (Time Display Format) ( side 80). Merknader Hvis batteristrømmen er brukt opp, for eksempel når spilleren ikke er brukt på lenge, vil innstillingene for dato og tid bli tilbakestilt og "-" blir vist i stedet for gjeldende dato og klokkeslett. Klokken kan gå inntil 60 sekunder for fort eller sent i løpet av en måned. Hvis det er tilfelle, stiller du klokken på nytt.

79 Common Settings Angi datoformat Du kan velge datoformat for gjeldende tid blant følgende alternativer ( side 77): "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" eller "DD/MM/YYYY". Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Date Display Format", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet som brukes for å velge visningsformat, vises. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Du kan velge blant følgende tre formattyper: "YYYY/MM/DD": Datoen vises som "år/måned/dag". "MM/DD/YYYY": Datoen vises som "måned/dag/år". "DD/MM/YYYY": Datoen vises som "dag/måned/år".