Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

80 Common Settings Angi

80 Common Settings Angi tidsformat Du kan velge visningsformatet for gjeldende tid ( side 77) som enten "12-hour"- eller "24-hour"-visning. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Time Display Format", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet som brukes for å velge visningsformat, vises. Trykk ///-knappen for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "12-hour": Viser gjeldende tid i 12-timers format. "24-hour": Viser gjeldende tid i 24-timers format.

81 Common Settings Vise spillerinformasjon (Unit Information) Informasjon som modellnavn, fastvareversjon og annet kan vises. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Unit Information", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen med tilgjengelig informasjon om spilleren kommer frem. Tilgjengelig spillerinformasjon Valg Model: Firmware: Total songs: Total videos: Total photos: WM‐PORT: Beskrivelse Viser modellnavnet på spilleren. Viser versjonsinformasjon for spillerens fastvare. Viser samlet antall sanger lagret på spilleren. Viser samlet antall videoer lagret på spilleren. Viser samlet antall fotografier lagret på spilleren. Viser versjonsinformasjon for WM‐PORT.