Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

82 Common Settings

82 Common Settings Tilbakestille til fabrikkinnstillinger (Reset all Settings) Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Tilbakestilling av spilleren fører ikke til at data som lyd- og fotodata blir slettet. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Merknad Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus. Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen i pausemodus til Homemenyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Reset all Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Skjermbildet for bekreftelse av tilbakestilling til fabrikkinnstillinger kommer frem. Trykk /-knappen for å velge "Yes", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. "Restored factory settings." vises. Slik avbryter du handlingen Velg "No" i trinn og trykk -knappen for å bekrefte. Du kan også avbryte handlingen ved å trykke BACK/HOME-knappen i trinn . Innstillingen blir avbrutt, og listen over "Common Settings" kommer frem.

83 Common Settings Formatere minnet (Format) Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren. Når du formaterer minnet, slettes alle data. Sjekk hvilke data som er lagret i minnet, før du formaterer, og eksporter eventuelle nødvendige data til harddisken på datamaskinen. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Merknad Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus. Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen i pausemodus til Homemenyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Common Settings", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Listen over valg for "Common Settings" vises. Trykk ///-knappen for å velge "Format", og trykk deretter -knappen for å bekrefte. "All data including songs will be deleted. Proceed?" vises. Trykk /-knappen for å velge "Yes", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. "All data will be deleted. Proceed?" vises. Trykk /-knappen for å velge "Yes", og trykk deretter - knappen for å bekrefte. Mens minnet formateres, vises en animering på displayet. Når initialiseringen er avsluttet, vises meldingen "Memory formatted.". Fortsettes