Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

84 Common Settings Slik

84 Common Settings Slik avbryter du handlingen Velg "No" i trinn eller og trykk -knappen for å bekrefte. Du kan også avbryte handlingen ved å trykke BACK/HOME-knappen i trinn eller . Merknader Ikke formater det innebygde flash-minnet med programvare eller Windows Utforsker. vises i stedet for (Clock Display) hvis spilleren bruker enkelte elektroniske tjenester (bare tilgjengelig i USA). Du gjenoppretter (Clock Display) ved å formatere spillerens minne ( side 83).

85 Common Settings Velge displayspråk Du kan velge mellom flere forskjellige språk for menyer og meldinger på spilleren. Settings Knappen BACK/HOME Femveisknapp Trykk og hold inne BACK/HOME-knappen til Home-menyen vises. Trykk ///-knappen for å velge deretter -knappen for å bekrefte. (Settings), og trykk Trykk ///-knappen for å velge "Language Settings", og trykk deretter -knappen for å velge. Trykk ///-knappen for å velge et språk ( side 86), og trykk deretter -knappen for å bekrefte. Fortsettes