Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

88 Nyttige fakta Hva er

88 Nyttige fakta Hva er format og bithastighet? Hva er lydformat? Lydformat er den metoden som brukes for å importere lyddata fra Internett eller lyd-CDer til en datamaskin, og lagre dataene i en lydfil. De mer utbredte formatene er blant annet MP3 og WMA. MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). MP3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til filer med standard CD-lyd. WMA: WMA (Windows Media Audio) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi utviklet av Microsoft Corporation. WMAformatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse. AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). AAC-formatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse. Linear PCM: Lineær PCM er et lydinnspillingsformat uten digital komprimering. Du kan høre på lyden med samme kvalitet som CD-musikk ved å spille inn i dette formatet. Hva er bithastighet? Bithastighet refererer til mengden data som brukes til å lagre hvert sekund med lyd. Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer lagringsplass for samme lydlengde. Hva er forholdet mellom bithastighet, lydkvalitet og lagringsstørrelse? Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer lagringsplass for samme lydlengde, slik at du kan lagre færre sanger på spilleren. Lavere bithastigheter gjør det mulig å lagre flere sanger, men med lavere lydkvalitet. Merknad Hvis du importerer en sang fra en CD til datamaskinen ved lav bithastighet, kan du ikke forbedre lydkvaliteten ved å velge en høy bithastighet når du overfører sangen fra datamaskinen til spilleren. Fortsettes

89 Nyttige fakta Hva er videoformat? Videoformat er den metoden som brukes for å importere video- og lyddata til en datamaskin og lagre dataene som en videofil. Vanlige formater omfatter blant annet MPEG-4 og AVC. MPEG-4: MPEG-4 viser til Moving Picture Experts Group fase 4, utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). Komprimeringsformatet er for video- og lyddata. AVC: AVC viser til Advanced Video Coding, utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization for Standardization). Dette formatet gjør det mulig å produsere mer livaktige bilder med lavere bithastighet. AVC-filer inneholder fire profiler, og "AVC Baseline Profile" er en av dem. AVC-formatet er basert på MPEG-4 AVC-standarden til ISO (International Organization for Standardization), og siden AVC er standardisert som MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, henvises det vanligvis til som H.264/MPEG-4 AVC eller H.264/AVC. WMV: WMV (Windows Media Video) er et videokomprimeringsformat utviklet av Microsoft Corporation. Det ble bygget på MPEG-4, gir en høy komprimeringsgrad og støtter kopieringskontroll via DRM. Hva er fotoformat? Fotoformat er metoden som brukes for å importere bilder til en datamaskin og lagre dem som bildefiler. Vanlige formater omfatter blant annet JPEG. JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et vanlig bildekomprimeringsformat som er utviklet av JPEG. JPEG kan komprimere en bildefil til omkring 1/10 til 1/100 av størrelsen på opprinnelige bildefiler. Mer informasjon om godtatte formater og bithastigheter for denne spilleren Hvis du vil vite mer om støttede filformater og bithastigheter, kan du se side 117.