Views
9 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

94 Feilsøking Bruk

94 Feilsøking Bruk (fortsettes) Symptom Overførte data blir ikke vist i listen på spilleren. Når "All Songs" eller "Album" er valgt, vil alle sanger bli vist, men noen sanger vil ikke komme frem når "Folder" er valgt. Sanger spilles bare av innenfor et begrenset avspillingsområde, for eksempel ett album. Data kan ikke slettes på spilleren. Årsak/løsning Det maksimale antallet filer som kan vises, er nådd. Maksimalt antall filer er 1000 for videoer og 8000 for fotografier. I tillegg er maksimalt antall mapper 1000 mapper for fotografier i listen over fotomapper. Slett unødvendige data. Det er ikke nok tilgjengelig kapasitet. Slett unødvendige data for å øke mengden ledig plass på spilleren. Etter dra og slipp i Windows Utforsker svarer ikke datahierarki-nivåene til spilleren ( side 27). Overførte filer er ikke i et spillbart format. Du finner mer informasjon under "Støttet filformat" i "Spesifikasjoner" ( side 117). Lydfilene er ikke i mapper under "MUSIC"-mappen. Plasser dem i mapper under "MUSIC"-mappen ved å dra og slippe. Spilleren spiller av sanger bare i listene der avspillingen startet fra (albumliste, artistliste osv.). ( side 42). Du kan ikke slette sanger, videoer og fotografier på spilleren. Slett dem med programvaren du brukte til å overføre dataene, eller med Windows Utforsker. Fortsettes

95 Feilsøking Bruk (fortsettes) Symptom Det kommer støy. Årsak/løsning En enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, brukes nær spilleren. Når du bruker slike enheter, bør du holde dem borte fra spilleren. Musikkdata som er importert fra CDer osv., er skadet. Slett dataene og importer dem og overfør dem på nytt. Når du importerer data til datamaskinen, må du lukke alle andre programmer for å unngå skade på dataene. Overførte filer er ikke i et spillbart format. Du finner mer informasjon under "Støttet filformat" i "Spesifikasjoner" ( side 117). Det kan være at noen sanger ikke lar seg spille av, avhengig av visse filspesifikasjoner. Knappene virker ikke. HOLD-bryteren er satt til posisjonen HOLD. Skyv HOLD-bryteren til motsatt posisjon ( side 12). Det er kondens i spilleren. La spilleren tørke noen timer. Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen. Lad batteriet ved å koble spilleren til datamaskinen ( side 23). Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet batteriet, trykker du RESET-knappen for å tilbakestille spilleren ( side 92). Når "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises, kan du ikke bruke spilleren. Koble fra USB-tilkoblingen og bruk spilleren. Avspillingen stopper ikke. På denne spilleren er det ingen forskjell mellom å stoppe helt eller midlertidig. Når du trykker på - knappen, vises og avspillingen stopper helt eller midlertidig. Fortsettes