Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

96 Feilsøking Bruk

96 Feilsøking Bruk (fortsettes) Symptom Spilleren fungerer ikke. Finner ikke overførte data. Volumet er ikke høyt nok. Det kommer ikke lyd fra høyre kanal i hodetelefonene. Eventuelt kommer det lyd fra høyre kanal på begge sider i hodetelefonene. Avspillingen stoppet brått. Årsak/løsning Det er ikke nok batteristrøm igjen. Lad batteriet ved å koble spilleren til datamaskinen ( side 23). Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet batteriet, trykker du RESET-knappen for å tilbakestille spilleren ( side 92). Det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert ved hjelp av Windows Utforsker. Formater det innebygde flash-minnet i spilleren ( side 83). Den medfølgende USB-kabelen ble koblet fra spilleren mens dataoverføringen pågikk. Overfør filer som kan brukes, tilbake til datamaskinen, og formater det innebygde flashminnet i spilleren ( side 83). Etter dra og slipp i Windows Utforsker svarer ikke datahierarki-nivåene til spilleren ( side 27). Overførte filer er ikke i et spillbart format. Du finner mer informasjon under "Støttet filformat" i "Spesifikasjoner" ( side 117). Det kan hende at sanger eller videoer ikke blir spilt av, avhengig av filformatet ( side 117). Det kan hende at fotografier ikke blir vist, avhengig av filstørrelsen eller filformatet ( side 117). "AVLS (Volume Limit)" er aktivert. Deaktiver "AVLS (Volume Limit)" ( side 73). Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn. Hvis hodetelefonene ikke er ordentlig tilkoblet, vil ikke lyden høres ordentlig. Sett inn hodetelefonpluggen i kontakten til den klikker på plass ( side 11). Det er ikke nok batteristrøm igjen. Lad batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått på ( side 23). Sangene eller videofilene som ikke kan spilles av, spilles av. Spill av de andre sangene eller videofilene. Fortsettes

97 Feilsøking Bruk (fortsettes) Symptom Miniatyrbildene vises ikke. Omslagsbilde blir ikke vist. Spilleren kan ikke formatere. Strømmen til spilleren ble utilsiktet slått av og deretter på igjen. Spilleren fungerer ikke som den skal. Årsak/løsning Sangene har ikke informasjon om omslagsbilde som har et filformat som støttes av spilleren. Miniatyrbildene vises bare når sangene har informasjon om omslagsbilde som har et filformat som støttes av spilleren. Overfør på nytt ved hjelp av medfølgende Windows Media Player eller annen programvare med overføringsfunksjoner. Navnet på miniatyrbildet er ikke likt navnet på videofilen. Plasser en JPEG-fil som har samme navn som videofilen, og som har filtypen ".thm" eller ".jpg", i mappen som inneholder videofilen. Hvis fotografiene ikke har miniatyrbilder som er kompatible med Exif-filformatet, kan ikke miniatyrbildene vises. Overfør fotografiene på nytt ved hjelp av medfølgende Media Manager for WALKMAN. Informasjon om omslagsbilde er ikke med i dataene. Omslagsbildene vises bare hvis informasjon om omslagsbilder er inkludert. Du kan angi omslagsbilder ved hjelp av medfølgende Windows Media Player 11 eller annen overføringsprogramvare med omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer informasjon om disse funksjonene ved å se i hjelpefunksjonen i programvaren eller kontakte produsenten. Noen omslagsbilder blir ikke vist, avhengig av filformatet. Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen. Lad batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått på ( side 23). Hvis det oppstår en feil, slår spilleren seg av og deretter på igjen automatisk. Datamaskinen ble startet eller startet på nytt mens spilleren var koblet til den. Tilbakestill spilleren ved å trykke på spillerens RESET-knapp. Koble fra spilleren når du starter datamaskinen eller starter den på nytt. Fortsettes