Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Norvégien

98 Feilsøking Display

98 Feilsøking Display Symptom vises i stedet for (Clock Display) på Home-menyen. "" vises for en tittel. "Unknown" vises for et album eller artistnavn osv. Årsak/løsning Ikonet er endret fordi spilleren har brukt en elektronisk tjeneste (bare tilgjengelig i USA). Du gjenoppretter (Clock Display) ved å formatere spilleren ( side 83). Det er brukt tegn i tittelen som spilleren ikke kan vise. Gi tittelen nytt navn med passende tegn ved hjelp av programvaren du brukte til å overføre, eller med Windows Utforsker. Dataene inneholder ingen informasjon om album eller artistnavn osv. Uforståelige tegn blir vist. Feil språk er angitt. Korriger innstillingen for "Language Settings" ( side 85), og overfør så dataene til spilleren på nytt. Skjermen blir svart mens du viser et foto. Ingen handlinger ble utført i løpet av over 30 sekunder ( side 75). Trykk på en knapp. Skjermen slås av. Ingen handlinger ble utført på over 3 minutter mens spilleren var i pausemodus. Trykk på en knapp. Ingen handlinger ble utført i løpet av over 30 sekunder når "Screensaver" er satt til "Blank" ( side 75). Trykk på en knapp. Sett "Screensaver" til for eksempel "Clock". En melding vises. Se "Meldinger" ( side 104). Fortsettes

99 Feilsøking Strøm Symptom Batteriets levetid er kort. Spilleren kan ikke lade batteriet. Spilleren slås automatisk av. Ladingen fullføres svært raskt. Årsak/løsning Driftstemperaturen er under 5 °C. Batterilevetiden blir kortere på grunn av batteriegenskapene. Dette er ikke en feil. Batteriet er ikke ladet lenge nok. Lad batteriet til vises. Ved å justere innstillingene eller håndtere strømforsyningene på en ordentlig måte, er det mulig å spare batteristrøm og bruke spilleren lenger ( side 87). Du har ikke brukt spilleren på lang tid. Batteriets effektivitet øker hvis det lades og lades ut flere ganger. Når brukstiden for batteriet blir halvparten av vanlig tid, selv etter at batteriet er fullstendig ladet, bør batteriet skiftes ut. Kontakt nærmeste Sony-forhandler. Opphavsrettsbeskyttet innhold blir spilt. Når opphavsrettsbeskyttet innhold blir spilt, kan batterilevetiden bli kortere. USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på datamaskinen på riktig måte. Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt. Bruk den medfølgende USB-kabelen. Batteriet lades i en romtemperatur som ikke er mellom 5 °C og 35 °C. Batteriet må lades i en romtemperatur på mellom 5 °C og 35 °C. Datamaskinen er ikke slått på. Slå på datamaskinen. Datamaskinen har gått over i dvale- eller hvilemodus. Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller hvilemodus. For å unngå unødvendig batteribruk slår spilleren seg automatisk av. Trykk på en knapp for å slå på spilleren igjen. Hvis batteriet nesten er helt oppladet når ladingen starter, trengs det lite tid før ladingen er fullført. Fortsettes