Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Espagnol

Ochrana televízneho

Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu Zviazanie káblov ~ • Nezväzujte prívodný elektrický kábel s ostatnými káblami. 1 Zaskrutkujte do stojana na televízor skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa). 2 Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4 × 16, nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na televíznom prijímači. 3 Skrutku do dreva a skrutku do kovu zviažte silným lankom (nedodáva sa). 6 SK

Urobenie úvodných nastavení Triedenie programov: Umožňuje zmeniť poradie analógových kanálov uložených v televíznom prijímači. 1 Stlačením tlačidla F/f zvoľte kanál, ktorý chcete presunúť do novej pamäte, a stlačte . 2 Stlačte tlačidlo F/f a vyberte novú pamäť pre svoj kanál, potom stlačte tlačidlo . ~ • Kanály môžete naladiť aj ručne. Inštalácia 1 Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky. 2 Skontrolujte, či je zapnutý spínač ENERGY SAVING SWITCH (z). 3 Stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na obrazovke objaví ponuka výberu jazyka. 4 Odmontovanie stolového stojana z televízneho prijímača ~ • V prípade modelov KDL-52/46HX90x a KDL-40HX80x odnímte pred odpojením stolného stojana zadný kryt stojana. • Odskrutkujte skrutky označené šípkami na televíznom prijímači. • Stolový stojan nedemontujte zo žiadneho iného dôvodu, než z dôvodu inštalácie zodpovedajúceho príslušenstva na televízny prijímač. Riaďte sa pokynmi zobrazenými na displeji. Automatické ladenie: Ak vyberiete možnosť „Kábel“, odporúčame vybrať možnosť „Rýchle prehľadávanie“ na rýchle naladenie programov. Nastavte hodnoty „Frekvencia“ a „ID siete“ podľa informácií, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ služieb káblovej televízie. Ak sa pomocou funkcie „Rýchle prehľadávanie“ nenájdu žiadne kanály, skúste možnosť „Plné prehľadávanie“ (vyhľadávanie pomocou tejto funkcie môže chvíľu trvať). ~ • Funkcia „Plné prehľadávanie“ nemusí byť v závislosti od vašej krajiny/oblasti dostupná. Zoznam kompatibilných káblových operátorov nájdete na našej internetovej lokalite podpory: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ • Pri prenášaní stolového stojana nedržte stojan za zadný kryt, pretože by stojan mohol spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. 7 SK