Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Slovaque

Introduksjon Takk for at

Introduksjon Takk for at du valgte dette Sony-produktet. Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse. Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti saker vennligst se adressene nevnt i det separate service eller garantidokumentet. Merknader til digital TVfunksjon • Alle funksjoner som gjelder digital-TV ( ) vil kun fungere i land eller områder der vanlige, digitale DVB-T (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)- signaler kringkastes eller der hvor du har tilgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)- kabelservice. Vennligst ta kontakt med din lokale forhandler om hvorvidt du kan motta et DVB-T-signal der du bor eller spør kabeltilbyderen om dennes DVB-Ckabelservice er egnet for integrert drift med denne TV-en. • Din kabeltilbyder kan muligens forlange et gebyr for servicen eller kreve at du aksepterer dennes bedriftsvilkår og - betingelser. • Denne TV-en samsvarer med DVB-Tog DVB-C-spesifikasjonene, men kompatibilitet med fremtidig digital, vanlig DVB-T- og DVB-C-digital kabelkringkasting kan ikke garanteres. • Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke tilgjengelige i noen land/ områder og DVB-C-kabel vil muligens ikke fungere helt som den skal med noen tilbydere. Varemerker er et registrert varemerke for DVBprosjektet. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. DLNA®, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED® er varemerker, servicemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance. DivX® er en teknologi for komprimering av videofiler, utviklet av DivX, Inc. DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemerker for DivX, Inc. og er brukt under lisens. OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat utviklet av DivX,Inc. Dette er et offisielt DivX-godkjent apparat som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil vite mer, og for å laste ned programvare som konverterer dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dette DivX Certified®-apparatet må være registrert for å spille av DivX Video-on- Demand (VOD)-innhold. Finn DivX VOD-delen i oppsettmenyen for apparatet for å generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og finne ut mer om DivX VOD. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D- symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. "BRAVIA" og er varemerker for Sony Corporation. "XMB " og "XrossMediaBar" er varemerker for Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. For en liste over kompatible kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Instruksjoner om å "Installere veggmonteringsbraketten" er inkludert i bruksanvisningen til denne TV-en. • Illustrasjonene i denne håndboken viser RM-ED034 hvis ikke annet er angitt. • Illustrasjoner som brukes i denne veiledningen varierer avhengig av din TV-modell. • "x"-en som vises i modellnavnet, korresponderer til et tall som er relatert til design, farge eller TV-system. Plassering av identifikasjonsmerket Etikettene med modellnr. og strømforsyningsrangering (i henhold til gjeldende sikkerhetsregulering) er plassert på baksiden av TV-en. 2 NO

Innhold Kontrollere tilbehøret......................................................................................................................3 Sette batteriene i fjernkontrollen ....................................................................................................3 Oppsett Montere bordstativet ......................................................................................................................4 Koble til antenne/dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) ...........................................................5 Forhindre at TV-en velter ...............................................................................................................6 Binde sammen kablene .................................................................................................................6 Utføre grunnleggende innstilling ....................................................................................................7 Demontere bordstativet fra TV-en..................................................................................................7 Se på TV Se programmer ..............................................................................................................................8 Bruke TV-ens funksjoner ...............................................................................................................8 Bruke i-Manual...............................................................................................................................9 Tilleggsinformasjon Feilsøking.....................................................................................................................................10 Spesifikasjoner.............................................................................................................................11 Montere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)................................................................................13 Sikkerhetsinformasjon..................................................................................................................16 Forholdsregler..............................................................................................................................17 • Instruksjoner for bruk er innebygd i din BRAVIA TV. Se "Bruke i-Manual" for bruk (side 9). • Les "Sikkerhetsinformasjon" (side 16) før du bruker TV-en. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Kontrollere tilbehøret Strømledning (1) Kabelholder (1) Fjernkontroll (1) AAA-batterier (type R3) (2) Bordstativ (1)* 1 Festeskruer for bordstativ (M5 × 16) (4) Monteringsskruer for bordstativ (M5 × 16) (4) (kun for KDL-40HX80x) Bakre deksel for stativ (1)* 2 * 1 For KDL-40HX80x, monter bordstativet med de medfølgende monteringsskruene. Se det medfølgende bordstativheftet for montering av stativet. * 2 For KDL-46HX80x, har bakdekslet på stativet blitt festet på fabrikken. Sette batteriene i fjernkontrollen 1 Fjern beskyttelsesplaten. 2 Skyv dekselet oppover. 3 NO NO