Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Danois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Danois

Nazwa produktu: cyfrowy

Nazwa produktu: cyfrowy telewizor kolorowy LCD Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Wprowadzenie Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej • Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej ( ) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w których istnieje dostęp do kompatybilnych z urządzeniem sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu Państwa zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T lub zwrócić się do dostawcy usług kablowych o informacje, czy oferowane przez niego usługi DVB-C będą dostępne w zakupionym odbiorniku TV. • Państwa dostawca usług kablowych może doliczyć dodatkową opłatę za swoje usługi lub poprosić o podpisanie stosownej umowy. • Zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej DVB-C, nie można jednak zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T lub DVB-C. • W niektórych krajach lub regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej DVB-C mogą być niedostępne. Wykaz polecanych operatorów telewizji kablowej znajduje się na następującej stronie internetowej: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego odbiornika TV. • Ilustracje użyte w tej instrukcji przedstawiają urządzenie RM- ED034, chyba że zaznaczono inaczej. • Ilustracje użyte w tej instrukcji mogą różnić się w przypadku innych modeli telewizora. • Symbol „x”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor lub system transmitowania telewizji. Informacje dot. znaków towarowych jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu DVB. HDMI, logo HDMI i nazwa High- Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® są znakami towarowymi, znakami usług lub znakami certyfikacji podmiotu Digital Living Network Alliance. DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX, Inc. DivX, DivX Certified i powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. użytymi na podstawie licencji. INFORMACJE NA TEMAT TECHNOLOGII DIVX VIDEO: DivX® to format cyfrowej zawartości wideo opracowany przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie z oficjalnym znakiem DivX Certified odtwarza zawartość w formacie DivX Video. Więcej danych i informacje na temat oprogramowania umożliwiającego konwersję plików do formatu DivX Video można znaleźć na stronie internetowej www.divx.com. INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI DIVX VIDEO-ON- DEMAND: W celu odtwarzania zawartości DivX VOD (Video-on- Demand) niniejsze urządzenie ze znakiem DivX Certified® należy zarejestrować. Aby wygenerować kod rejestracji, należy zlokalizować sekcję DivX VOD w menu instalacyjnym urządzenia. Aby ukończyć proces instalacji, kod ten należy wpisać w witrynie vod.divx.com. Można tam również uzyskać dalsze informacje na temat technologii DivX VOD. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. „BRAVIA” i są znakami towarowymi Sony Corporation. „XMB ” i „XrossMediaBar” są znakami towarowymi Sony Corporation oraz Sony Computer Entertainment Inc. Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej Etykiety z numerem modelu i parametrami zasilania (zgodne z odpowiednimi przepisami) znajdują się z tyłu telewizora. 2 PL

Spis treści Sprawdzanie akcesoriów...............................................................................................................3 Wkładanie baterii do pilota ............................................................................................................3 Instalacja Mocowanie podstawy....................................................................................................................4 Podłączanie anteny/urządzenia STB/nagrywarki (np. nagrywarki DVD)........................................5 Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem...................................................................6 Formowanie wiązki przewodów.....................................................................................................6 Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej ........................................................................................7 Odkręcanie podstawy od odbiornika TV .......................................................................................7 Oglądanie telewizji Oglądanie programów telewizyjnych.............................................................................................8 Korzystanie z funkcji odbiornika TV...............................................................................................8 Korzystanie z trybu i-Manual .........................................................................................................9 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów .........................................................................................................10 Dane techniczne ..........................................................................................................................11 Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)............................................................13 Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................................................16 Środki ostrożności .......................................................................................................................17 • Instrukcja obsługi jest wbudowana w telewizor BRAVIA. Informacje o obsłudze instrukcji można znaleźć w części „Korzystanie z trybu i-Manual”, (strona 9). • Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy przeczytać „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 16). Instrukcję zachować do wglądu w przyszłości. Sprawdzanie akcesoriów Przewód zasilający (1) Uchwyt na kable (1) Pilot (1) Baterie AAA (typ R3) (2) Podstawa (1)* 1 Wkręty mocujące podstawy (M5 × 16) (4) Wkręty montażowe podstawy (M5 × 16) (4) (tylko KDL-40HX80x) Tylna osłona podstawy (1)* 2 * 1 W modelu KDL-40HX80x podstawę należy złożyć z użyciem wkrętów montażowych. Patrz ulotka dołączona do podstawy. * 2 W modelu KDL-46HX80x tylna osłona jest fabrycznie dołączona do podstawy. Wkładanie baterii do pilota 1 Zdejmij folię ochronną. 2 Popchnij i pociągnij pokrywę do góry. 3 PL PL