Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Tchèque

Nazwa modelu

Nazwa modelu KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX80x 40HX80x Zasilanie i inne Wymagania dotyczące prąd przemienny 220 V – 240 V, 50 Hz zasilania Wielkość ekranu (mierzona Ok. 132,2 cm/52" Ok. 116,8 cm/46" Ok. 101,6 cm/40" po przekątnej) Rozdzielczość ekranu 1 920 punktów (w poziomie), 1 080 linii (w pionie) Pobór mocy w trybie 136 W 130 W 102 W 88,0 W „Dom”/ „Standardowy” w trybie 201 W 184 W 149 W 132 W „Sklep”/ „Żywy” Pobór mocy w stanie 0,2 W (14 W przy „Szybki start” na „Wł.”) czuwania* 1 Przeciętne roczne zużycie 199 kWh 190 kWh 149 kWh 128 kWh energii* 2 Wymiary (ok.) (szer. × wys. × głęb.) z podstawą 126,3 × 80,7 × 40,0 cm 112,4 × 72,7 × 40,0 cm 108,5 × 68,8 × 26,0 cm 95,2 × 61,3 × 25,0 cm bez podstawy 126,3 × 77,5 × 6,7 cm 112,4 × 69,5 × 6,7 cm 108,5 × 65,6 × 7,4 cm 95,2 × 58,1 × 7,4 cm Waga (ok.) z podstawą 42,9 kg 36,2 kg 19,2 kg 16,4 kg bez podstawy 36,9 kg 30,2 kg 16,9 kg 14,2 kg Dołączone wyposażenie Patrz „Sprawdzanie akcesoriów” (strona 3). Wyposażenie dodatkowe Uchwyt ścienny: SU-WL500 Podstawa telewizora: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) Okulary 3D: TDG-BR100/TDG-BR50 Nadajnik synchronizacji 3D: TMR-BR100 * 1 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV wymaganych procesów wewnętrznych. * 2 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku ~ • W celu oszczędności energii – zmniejszenie wartości ustawienia podświetlenia (jasności ekranu) powoduje zmniejszenie zużycia energii. – ustawienia „Eco” (np. „Oszczędzanie energii”, „Tryb czuwania po bezczynności.”) pomagają w zmniejszeniu poboru energii i, co za tym idzie, wysokości rachunków za prąd. – po wyłączeniu telewizora przy użyciu przełącznika ENERGY SAVING SWITCH (tylko w niektórych modelach) zużycie energii jest prawie zerowe. Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 12 PL

Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny) Informacja dla Klientów: Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. Nie należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora. Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców: Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu. Odbiornik TV można zainstalować na uchwycie ściennym SU-WL500 (sprzedawany osobno). • Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego znajdują się w jego instrukcji obsługi. • Patrz rozdział „Odkręcanie podstawy od odbiornika TV” (strona 7). ~ • Aby dokręcić hak mocujący, ustaw odbiornik TV na podstawie. Śruba (+PSW 6 × 16) Informacje dodatkowe Otwór kwadratowy Hak Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej odbiornika TV. Należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ściany oraz zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej instalacji. (c.d.) 13 PL