Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Finlandais

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Finlandais

Övrig information

Övrig information Felsökning Kontrollera om indikatorn 1 (standby) blinkar med rött sken. När indikatorn 1 (standby) blinkar Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad. 1 Räkna hur många gånger indikatorn 1 (standby) blinkar mellan varje paus på tre sekunder. Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av en paus på två sekunder, och därefter blinka ytterligare tre gånger. 2 Stäng av TV:n genom att trycka på 1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar. När indikatorn 1 (standby) inte blinkar 1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell. (Se även ”Felsökning” i i-Manualen.) 2 Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker. Tillstånd Bild Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud. Små svarta punkter och/ eller ljuspunkter syns på skärmen. Allmänt Förklaring/åtgärd • Kontrollera antenn/kabelanslutningen. • Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 på TV:n. • Om indikatorn 1 (standby) lyser med rött sken, tryck på "/1 eller TV "/1 (knappnamn kan skilja sig beroende på fjärrkontroll). • Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixlar) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion. Det går inte att slå på TV:n. • Kontrollera om ENERGY SAVING SWITCH är på (z). TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i standbyläge). Fjärrkontrollen fungerar inte. Lösenordet för ”Barnlås” har glömts bort. Det blir varmt runt TV:n. • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta inställningen ”Varaktighet” för ”På-timer”. • Kontrollera om ”Vilande TV-standby” är aktiverad. • Byt ut batterierna. • Det kan hända att din TV befinner sig i SYNC-läget. Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och välj sedan ”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att styra TV:n. • Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.) • När TV:n används under en längre tid blir det varmt runt den. Det kan kännas varmt när du vidrör den med handen. 10 SE

Specifikationer System Skärmsystem LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller) TV-system Analogt: Beroende på val av land/område: B/G/H, D/K, L, I Digitalt: DVB-T2 (endast KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803) DVB-T/DVB-C Färg/videosystem Analogt: PAL, PAL60 (endast videoingång), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (endast videoingång) Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 Kanaltäckning Analogt: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitalt: VHF/UHF Ljudutgång 10 W + 10 W Uttag för ingångar/utgångar Antennkabel 75 ohms extern anslutning för VHF/UHF / AV1, 2 21-polig scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/ videoutgång. COMPONENT IN Understödda format: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i COMPONENT IN Ljudingång (phonokontakter) HDMI IN1, 2, 3, 4 Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital Analog ljudingång (minijack) (endast HDMI IN4) PC-ingång AV3 Videoingång (phonokontakt) AV3 Ljudingång (phonokontakter) DIGITAL AUDIO OUT Digitalt optiskt uttag (tvåkanalig linjär PCM, Dolby Digital) (OPTICAL) (VAR/FIX) Ljudutgång (phonokontakter) PC IN PC-ingång (Mini D-sub 15-polig) PC-ljudingång (minijack) USB-port i Hörlursuttag CAM-plats (villkorlig åtkomstmodul) LAN 10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på nätverkets funktionsmiljö, kan anslutningshastigheten avvika. Kommunikationshastighet och -kvalitet för 10BASE-T/100BASE-TX garanteras inte för denna TV.) * För LAN-anslutningar, använd en kabel av typen Kat 7 10BASE-T/100BASE-TX (medföljer ej). 3D SYNC 3D Sync-anslutning för extra sändare Övrig information (Fortsättning) 11 SE