Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Italien

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Italien

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger Fejlfinding Kontroller, om indikatoren 1 (standby) blinker rødt. Når indikatoren 1 (standby) blinker Selvdiagnosefunktionen er aktiveret. 1 Tæl, hvor mange gange indikatoren 1 (standby) blinker mellem hvert 3-sekunders interval. For eksempel kan indikatoren blinke tre gange, slukke i tre sekunder, så blinke igen tre gange. 2 Tryk på 1 på tv'et for at slukke det, fjern strømkablet, og kontakt en forhandler eller et Sony-servicecenter, og oplys indikatorens blinkemønster (antal blink). Når indikatoren 1 (standby) ikke blinker 1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor. (Se også under "Fejlfinding" i i-Manual.) 2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret servicetekniker. Tilstand Billede Der er intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd. Små, sorte prikker og/eller lyse prikker på skærmen. Generelt Der kan ikke tændes for tv'et. Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby). Fjernbetjeningen virker ikke. Adgangskoden til "Børnelås" er glemt. Tv'ets omgivelser bliver varme. Beskrivelse/løsningsforslag • Kontroller antennen/kabelforbindelsen. • Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på 1 på tv'et. • Hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt, trykkes på "/1 eller TV "/1 (navnet på knappen kan variere på fjernbetjeninger). • Skærmen består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen. • Kontroller, om ENERGY SAVING SWITCH er aktiveret (z). • Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller kontroller indstillingen for "Varighed" under "Aut. tænd". • Kontroller, om "Standby for passivt tv" er aktiveret. • Udskift batterierne. • Dit tv kan være i synkroniseringstilstand. Tryk på SYNC MENU, vælg "Tv-styring", og vælg derefter "Home (menu)" eller "Funktioner" for at styre tv'et. • Indtast 9999 for PIN-kode. (PIN-kode 9999 accepteres altid.) • Når tv'et bruges i en længere periode, bliver tv'ets omgivelser varme. Du kan mærke, at det er varmt ved at berøre det med hånden. 10 DK

Specifikationer System Panelsystem LCD-panel (flydende krystal) Tv-system Analog: Afhænger af dit valgte land/område: B/G/H, D/K, L, I Digital: DVB-T2 (kun KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803) DVB-T/DVB-C Farve-/videosystem Analog: PAL, PAL60 (kun videoindgang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoindgang) Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 Kanaldækning Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digital: VHF/UHF Lydeffekt 10 W + 10 W Ind-/udgangsstik Antennekabel 75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF / AV1, 2 21-bens scartstik (CENELEC-standard) med lyd-/videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd-/videoudgang. COMPONENT IN COMPONENT IN HDMI IN1, 2, 3, 4 AV3 AV3 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (VAR/FIX) PC IN i LAN 3D SYNC Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Lydindgang (phono-stik) Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Lyd: Tokanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit, Dolby Digital Analog lydindgang (ministik) (kun HDMI IN4) Pc-indgang Videoindgang (phono-stik) Lydindgang (phono-stik) Digitalt optisk stik (tokanals lineær PCM, Dolby Digital) Lydudgang (phono-stik) Pc-indgang (15-bens mini-D-sub) Pc-lydindgang (ministik) USB-port Stik til høretelefoner CAM-stik (Conditional Access Module) 10BASE-T/100BASE-TX-stik (Forbindelseshastigheden kan variere, afhængigt af netværksmiljøet. 10BASE-T/100BASE-TX-kommunikationshastigheden og -kvaliteten garanteres ikke for dette tv.) * Til LAN-tilslutninger bruges et kategori 7 10BASE-T/100BASE-TX-kabel (medfølger ikke). 3D-sync-stik til ekstra sender Yderligere oplysninger (Fortsættes) 11 DK