Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi

Förhindra att din TV

Förhindra att din TV välter Binda ihop kablarna 1 Dra fast en träskruv (4 mm diameter, medföljer ej) i TV-bänken. 2 Dra fast en maskinskruv (M4 × 16, medföljer ej) i skruvhålet på TV:n. 3 Förbind träskruven och maskinskruven med ett kraftigt band (medföljer ej). ~ • Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med andra kablar. 6 SE

Utföra startinställningar 1 Anslut TV:n till eluttaget. 2 Kontrollera att inställningen ENERGY SAVING SWITCH är på (z). 3 Tryck på 1 på TV:n. När du slår på TV:n första gången visas språkmenyn på skärmen. 4 Följ instruktionerna på skärmen. Digital auto.kanalinst.: När du väljer ”Kabel-TV”, rekommenderar vi att du väljer ”Snabb sökning” för snabb inställning. Ställ in ”Frekvens” och ”Nätverks-ID” efter den information som du fick från din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas med ”Snabb sökning”, försök med ”Fullständig sökning” (även om det kan ta lite tid). ~ • ”Fullständig sökning” kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. Kanalsortering: Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n. 1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på . 2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på . ~ • Du kan också ställa in kanaler manuellt. Demontera bordsstativet från TV:n ~ • För KDL-52/46HX90x och KDL-40HX80x ska man ta bort stativets bakre skydd innan man tar bort bordsstativet. • Ta bort skruvarna enligt pilmarkeringarna på TV:n. • Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än att montera motsvarande tillbehör på TV:n. • För att undvika att du tappar stativet vilket kan orsaka personskada eller egendomsskada ska du inte hålla i stativets bakre skydd när du bär bordsstativet. Installation För mer information om kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 7 SE