Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Polonais

At Sony

At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital entertainment products. And we are also constantly rethinking and re-evaluating our products, processes and our potential impact on the planet. Thanks to our results in that direction, this product achieved the European Eco label award issued by the European Comission. You can get more information in following link: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 Sony ger minst 2 års garanti på denna LCD-TV och erbjuder tillgänglighet på elektroniska komponenter i 7 år. Sony giver som minimum 2 års garanti på dette LCD TV og 7 års garanti for rådighed af reservedele. Sony myöntää tälle LCD-televisiolle vähintään 2 vuoden takuun ja elektroniikkaosille 7 vuoden saatavuustakuun. Firma Sony udziela co najmniej 2-letniej gwarancji na ten odbiornik TV z ekranem ciekłokrystalicznym oraz zapewnia dostępność elektronicznych części zamiennych przez okres 7 lat. Sony gir minimum 2 års garanti for denne LCD TV-en og 7 års tilgjengelighet for elektroniske redervedeler. Η Sony παρέχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση για την παρούσα τηλεόραση LCD και 7 χρόνια διαθεσιμότητα για τα ανταλλακτικά των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Sony, bu LCD TV için minimum 2 yıl garanti ve elektronik parça değişimi için 7 yıl parça bulunabilirlik güvencesi vermektedir. Sony poskytuje na tento LCD televizor minimálně 2letou záruku a 7 let existuje možnost výměny elektronických dílů. A Sony legalább 2 éves jótállást nyújt ehhez az LCD tv-hez, és 7 évig biztosítja az elektronikus alkatrészek utánpótlását. Spoločnost’ Sony poskytuje na tento LCD TV minimálne dvojročnú záruku a 7 ročnú zaručenú dostupnost’ náhradných elektronických dielov. Sony oferă minim 2 ani garanţie pentru acest televizor LCD și 7 ani asigură piese electronice de schimb. Sony дава минимум 2 години гаранция за този LCD телевизор и поддържа наличност за подмяна на електронните части 7 години. For nyttig information om Sony-produkter For mere information om Sony-produkter Hyödyllista tietoa Sony tuotteista Szczegółowe informacje o produktach Sony For nyttig informasjon om Sony produkter Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα SONY Sony ürünleri için faydali bilgiler Užitečné informace o výrobcích Sony Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi weboldalon Pre viac informácií o produktoch Sony Pentru informaţii utile despre produsele Sony За полезна информация отноcно продуктите на Sony © 2010 Sony Corporation 4-180-174-32(1)

 • Page 1 and 2:

  4-180-174-32(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Innehållsförteckning Kontrollera

 • Page 5 and 6:

  Justera TV:ns visningsvinkel (endas

 • Page 7 and 8:

  Utföra startinställningar 1 Anslu

 • Page 9 and 10:

  Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

 • Page 11 and 12:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 13 and 14:

  Installera tillbehören (väggfäst

 • Page 15 and 16:

  Figurer och tabeller över skruvarn

 • Page 17 and 18:

  Barnens säkerhet • Se till att b

 • Page 19 and 20:

  Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb

 • Page 21 and 22:

  Tilslutning af antenne/Set Top Box/

 • Page 23 and 24:

  Programsortering: Ændrer rækkefø

 • Page 25 and 26:

  Brug i-Manual 1 2 Betjeningsvejledn

 • Page 27 and 28:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 29 and 30:

  Montering af tilbehør (Vægbeslag)

 • Page 31 and 32:

  Diagram/oversigt over placering af

 • Page 33 and 34:

  Børn • Lad ikke børn klatre op

 • Page 35 and 36:

  Sisällysluettelo Lisävarusteiden

 • Page 37 and 38:

  Antennin, digisovittimen tai tallen

 • Page 39 and 40:

  Kanavien järjestely: muuttaa telev

 • Page 41 and 42:

  i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

 • Page 43 and 44:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

 • Page 45 and 46:

  Lisävarusteiden asentaminen (sein

 • Page 47 and 48:

  Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

 • Page 49 and 50:

  • Huomaa kuitenkin, että joissak

 • Page 51 and 52:

  Spis treści Sprawdzanie akcesorió

 • Page 53 and 54:

  Regulacja kąta nachylenia telewizo

 • Page 55 and 56:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 57 and 58:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 59 and 60:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet ~ •

 • Page 72 and 73:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 74 and 75:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 76 and 77:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 78 and 79:

  Modellnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 80 and 81:

  Tabell over TV-ens monteringsmål S

 • Page 82 and 83:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 90 and 91:

  Παρακολούθηση τηλε

 • Page 92 and 93:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 94 and 95:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  • Μην χρησιμοποιεί

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Kurulum Masa Üstü Sehpasını tak

 • Page 108 and 109:

  Televizyonun düşmesini önleme Ka

 • Page 110 and 111:

  TV izleme Programları izlemek içi

 • Page 112 and 113:

  Ek bilgiler Sorun giderme 1 (beklem

 • Page 114 and 115:

  Model adı KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 116 and 117:

  Televizyon montajı boyutlar tablos

 • Page 118 and 119:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 120 and 121:

  Atık pillerin bertaraf edilmesi (A

 • Page 122 and 123:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 124 and 125:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 126 and 127:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 128 and 129:

  Sledování TV Sledování program

 • Page 130 and 131:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 132 and 133:

  Název modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

 • Page 134 and 135:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 136 and 137:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 138:

  nepotřebnými bateriemi (platí v

 • Page 141 and 142:

  Tartalomjegyzék A tartozékok megl

 • Page 143 and 144:

  A TV irányba állítása (csak KDL

 • Page 145 and 146:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 147 and 148:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 149 and 150:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 151 and 152:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 153 and 154:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 155 and 156:

  Alkalom: Ne használja nedves kézz

 • Page 158 and 159:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 160 and 161:

  Inštalácia Montáž stolového st

 • Page 162 and 163: Ochrana televízneho prijímača pr
 • Page 164 and 165: Sledovanie TV vysielania Sledovanie
 • Page 166 and 167: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 168 and 169: Názov modelu KDL- 52HX90x 46HX90x
 • Page 170 and 171: Tabuľka inštalačných rozmerov T
 • Page 172 and 173: Informácie o bezpeènosti Inštal
 • Page 174: Likvidácia televízneho prijímač
 • Page 177 and 178: Cuprins Verificarea accesoriilor...
 • Page 179 and 180: Ajustarea unghiului de vizionare al
 • Page 181 and 182: Efectuarea reglajului iniţial 1 Co
 • Page 183 and 184: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
 • Page 185 and 186: Specificaţii Sistem Tip de panou S
 • Page 187 and 188: Instalarea accesoriilor (dispozitiv
 • Page 189 and 190: Tabelul/diagrama de localizare a ș
 • Page 191 and 192: Mediul înconjurător: Unde este fo
 • Page 194 and 195: Въведение Благодар
 • Page 196 and 197: Монтаж Закачване н
 • Page 198 and 199: Свързване на цифро
 • Page 200 and 201: Гледане на телевиз
 • Page 202 and 203: Допълнителна инфор
 • Page 204 and 205: Спецификации Систе
 • Page 206 and 207: Инсталиране на акс
 • Page 208 and 209: Чертеж/таблица за м
 • Page 210 and 211: • Не свързвайте тв