Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Norvégien

Installation Montering

Installation Montering av bordsstativet ~ • Utsätt inte skärmen för direktbelysning eller solljus för att du ska erhålla den bästa bildkvaliteten. • Om TV:n flyttas direkt från en kall plats till en varm plats eller om den placeras i ett väldigt fuktigt rum eller i ett rum där värmen precis slagits på kan det hända att fukt kondenserar på ytan eller inuti TV:n. Om detta inträffar stänger du av TV:n och låter den vara avstängd tills fukten försvinner. Därefter kan TV:n användas. Om du upptäcker fukt mellan glaspanelen och LCDskärmen, starta TV:n så försvinner fukten när TV:n värmts upp. 1 Se bifogad broschyr om bordsstativet för rätt montering på vissa TVmodeller. 2 Placera TV-apparaten på bordsstativet. 4 För KDL-52/46HX90x och KDL-40HX80x fäster du det medföljande stativets bakre skydd på bordsstativet efter att alla skruvarna har dragits åt. 3 Förankra TV-apparaten på bordsstativet efter de pilmarkeringar som markerar skruvhålen för de medföljande skruvarna. ~ • Om du använder en elektrisk skruvdragare, ställ in åtdragningsmomentet på cirka 1,5 Nm {15 kgf·cm}. 4 SE

Justera TV:ns visningsvinkel (endast KDL-52/46HX90x) Denna TV kan justeras inom de vinklar som visas nedan. 0° 6° Ansluta en antenn/ digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare) Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) med SCART Installation 1 4 Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) Avlägsna skruven som visas. Skruva i skruven i det övre skruvhålet på bordsstativet. Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) med HDMI 2 3 Lyft upp och luta. Skjut in. ~ • Gör på omvänt sätt för att återgå till 0°. Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) 5 SE