Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Tchèque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Tchèque

Indledning Tak fordi du

Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Bemærkninger om digital TV-funktion • Funktioner i forbindelse med digitalt TV ( ) fungerer kun i lande eller områder, hvor der udsendes i DVB-T (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC) digitale jordbundne signaler, eller der er adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale forhandler, om du kan modtage et DVB- T-signal på din bopæl, eller spørg kabeludbyderen, om deres DVB-C kabeltjeneste er egnet til integreret betjening med dette TV-apparat. • Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra gebyr for en sådan service eller kræve, at du indvilger i deres forretningsbetingelser og -vilkår. • Dette TV-apparat følger specifikationerne for DVB-T og DVB-C, men der er ikke garanti for kompatibiliteten med fremtidige DVB-T digitale jordbundne udsendelser og DVB-C digitale kabeludsendelser. • Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder, og DVB-C-kabel fungerer eventuelt ikke korrekt hos visse udbydere. Oplysninger om varemærker er et registreret varemærke, der tilhører DVB projektet. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance. DivX® er en teknologi til komprimering af videofiler udviklet af DivX, Inc. DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX,Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, som afspiller DivX-video. Se www.divx.com for flere oplysninger og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivXvideo. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold. Find DivX VOD-afsnittet i enhedens opsætningsmenu for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldføre registreringsprocessen og få mere at vide om DivX VOD. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. "BRAVIA" og er varemærker, der tilhører Sony Corporation. "XMB " og "XrossMediaBar" er varemærker, der tilhører Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. En liste med understøttede kabeloperatører findes på support-webstedet: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et. • Illustrationerne af fjernbetjeningen i denne vejledning er fra RM-ED034, medmindre andet er angivet. • Illustrationerne i denne vejledning kan variere afhængigt af tv-model. • "x" i modelnavnet svarer til et numerisk ciffer vedrørende design, farve eller tvsystem. Placering af identifikationsmærkat Mærkatet med oplysninger om modelnummer og strømforsyning (jævnfør gældende sikkerhedsregler) findes på bagsiden af tv'et. 2 DK

Indholdsfortegnelse Kontrol af tilbehør...........................................................................................................................3 Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen ......................................................................................3 Opsætning Fastgørelse af tv-fod......................................................................................................................4 Tilslutning af antenne/Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)...................................................5 Undgå, at tv'et vælter.....................................................................................................................5 Samling af kablerne .......................................................................................................................6 Udførelse af startopsætning...........................................................................................................6 Afmontering af tv-foden fra tv'et.....................................................................................................7 Brug af tv'et Se programmer ..............................................................................................................................8 Benyt tv'ets funktioner....................................................................................................................8 Brug i-Manual.................................................................................................................................9 Yderligere oplysninger Fejlfinding.....................................................................................................................................10 Specifikationer .............................................................................................................................11 Montering af tilbehør (Vægbeslag) ..............................................................................................13 Sikkerhedsoplysninger.................................................................................................................16 Forholdsregler..............................................................................................................................17 • Betjeningsvejledningen findes i dit BRAVIA-tv. Yderligere oplysninger om betjening findes i afsnittet "Brug i-Manual" (side 9). • Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" (side 16), før du betjener tv'et. Gem vejledningen til senere brug. Kontrol af tilbehør Netledning (1) Kabelholder (1) Fjernbetjening (1) AAA-batterier (type R3) (2) Tv-fod (1)* 1 Skruer til tv-fod (M5 × 16) (4) Samleskruer til tv-fod (M5 × 16) (4) (kun KDL-40HX80x) Bagdæksel til tv-fod (1)* 2 * 1 KDL-40HX80x: Saml tv-foden med de medfølgende samleskruer. Yderligere oplysninger om samling af tv-foden findes i den medfølgende folder. * 2 KDL-46HX80x: Bagdækslet til tv-foden er som standard monteret på tv-foden. Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen 1 Fjern beskyttelsesarket. 2 Skub låget opad. 3 DK DK