Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Hongrois

Modelnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX80x 40HX80x Strøm og andet Strømkrav Skærmformat (målt diagonalt) Skærmopløsning Strømforbrug i tilstanden "Hjemme"/ "Standard" i tilstanden "I butik"/ "Kraftig" Strømforbrug i standby* 1 220 V til 240 V AC, 50 Hz Ca. 132,2 cm/ Ca. 116,8 cm/46 tommer Ca. 101,6 cm/ 52 tommer 40 tommer 1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret) 136 W 130 W 102 W 88,0 W 201 W 184 W 149 W 132 W 0,2 W (14 W, når "Hurtig start" er indstillet til "Til") Gennemsnitligt årligt 199 kWh 190 kWh 149 kWh 128 kWh energiforbrug* 2 Mål (ca.) (b × h × d) Inkl. tv-fod 126,3 × 80,7 × 40,0 cm 112,4 × 72,7 × 40,0 cm 108,5 × 68,8 × 26,0 cm 95,2 × 61,3 × 25,0 cm Uden tv-fod 126,3 × 77,5 × 6,7 cm 112,4 × 69,5 × 6,7 cm 108,5 × 65,6 × 7,4 cm 95,2 × 58,1 × 7,4 cm Vægt (ca.) Inkl. tv-fod 42,9 kg 36,2 kg 19,2 kg 16,4 kg Uden tv-fod 36,9 kg 30,2 kg 16,9 kg 14,2 kg Medfølgende tilbehør Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Kontrol af tilbehør" (side 3). Ekstraudstyr Vægbeslag: SU-WL500 Tv-fod: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) 3D-briller: TDG-BR100/TDG-BR50 3D-synkroniseringssender: TMR-BR100 * 1 Den angivne standbyeffekt nås, når tv'et har afsluttet nødvendige interne processer. * 2 4 timer om dagen og 365 dage om året ~ • Sådan spares på strømforbruget – Strømforbruget reduceres, hvis du dæmper baggrundsbelysningen (skærmens lysstyrke). – "Øko"-indstillingerne (dvs. "Strømsparefunktion", "Standby for passivt tv" ) hjælper dig med at reducere strømforbruget og dermed spare penge, idet elektricitetsregningerne bliver mindre. – Hvis du slukker tv'et med ENERGY SAVING SWITCH, er strømforbruget næsten nul. Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 12 DK

Montering af tilbehør (Vægbeslag) Til kunderne: Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv. Til Sony-forhandlere og installatører: Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet. Tv'et kan installeres med beslaget til vægmontering SU-WL500 (forhandles separat). • Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til vægmontering. • Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (side 7). ~ • Placer tv'et på tv-foden, når monteringskrogen fastgøres. Firkantet hul Monteringskrog Skrue (+PSW 6 × 16) Yderligere oplysninger Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering. (Fortsættes) 13 DK