Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Turc

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Turc

Forhindre at TV-en

Forhindre at TV-en velter Binde sammen kablene 1 Skru en treskrue (4 mm i diameter, medfølger ikke) i TV-sokkelen. 2 Skru en maskinskrue (M4 × 16, medfølger ikke) inn i skruehullet på TV-en. 3 Fest treskruen og maskinskruen med en sterk snor (medfølger ikke). ~ • Ikke bind strømledningen sammen med andre kabler. 6 NO

Utføre grunnleggende innstilling Kanalsortering: Endrer rekkefølgen på kanalene som er lagret i TV-en. 1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til den nye posisjonen, trykk så på . 2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, trykk så på . ~ • Du kan også stille inn kanalene manuelt. Oppsett 1 Koble TV-en til et strømuttak. 2 Kontroller at ENERGY SAVING SWITCH-innstillingen er aktivert (z). 3 Trykk på 1 på TV-en. Når du slår TV-en på for første gang, vises språkmenyen på skjermen. 4 Demontere bordstativet fra TV-en ~ • For KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x, må du fjerne bakdekslet på stativet før du løsner bordstativet. • Fjern skruene etter pilmerket på TV-en. • Bordstativet må ikke fjernes av andre årsaker enn montering av tilsvarende tilbehør på TV-en. Følg anvisningene på skjermen. Automatisk kanalinnstilling: Hvis du velger "Kabel", anbefaler vi at du velger "Hurtig kanalsøk" for et hurtig kanalsøk. Still inn "Frekvens" og "Nettverks-ID" i henhold til informasjonen fra kabelleverandøren. Hvis ingen kanaler blir funnet med "Hurtig kanalsøk", prøver du "Fullt kanalsøk" (selv om det kan ta litt tid). ~ • "Fullt kanalsøk" er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av region/land. Se en liste over kompatible kabelleverandører på webområdet for kundestøtte: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ • Ikke hold etter bakdekslet til stativet mens du bærer bordstativet for å unngå at du mister stativet, da dette kan føre til personskade eller skade på eiendommen. 7 NO