Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie Riešenie problémov Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká načerveno. Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká Aktivovala sa funkcia autodiagnostiky. 1 Zrátajte koľkokrát blikne kontrolka 1 (pohotovostný režim) medzi dvoma trojsekundovými prestávkami. Kontrolka môže napríklad trikrát zablikať, potom na tri sekundy zhasnúť, a potom znovu trikrát zablikať. 2 Vypnite televízny prijímač stlačením tlačidla 1, odpojte napájací kábel a oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí). Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) nebliká 1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke. (Prečítajte si aj časť „Riešenie problémov“ v príručke i-Manual.) 2 Ak problém pretrváva, odneste televízny prijímač do servisu. Stav Vysvetlenie/riešenie Obraz Žiadny obraz (obrazovka •Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel. je tmavá) a žiadny zvuk. •Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. •Ak sa kontrolka 1 (pohotovostný režim) rozsvieti na červeno, stlačte tlačidlo "/1 alebo TV "/1 (názov tlačidla sa môže líšiť podľa diaľkového ovládača). Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné body. Všeobecné Televízny prijímač sa nedá zapnúť. 10 SK •Obrazovka sa skladá z pixelov. Drobné čierne a/alebo jasné body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom chybného fungovania. •Skontrolujte, či je zapnutý spínač ENERGY SAVING SWITCH (z). Televízny prijímač sa •Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“, automaticky vypína alebo potvrďte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Časovač (televízny prijímač zapnutia“. prechádza do •Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Pohotovostný režim TV“. pohotovostného režimu). Diaľkový ovládač nefunguje. Zabudnuté heslo pre funkciu „Rodičovský zámok“. Okraj televízora sa zahrieva. •Vymeňte batérie. •Televízor je možno v režime SYNC. Ak chcete ovládať televízor, stlačte tlačidlo SYNC MENU, zvoľte možnosť „Ovládanie TV“ a potom „Domov (ponuka)“ alebo „Možnosti“. •Zadajte kód PIN 9999. (Kód PIN 9999 bude prijatý vždy.) • Keď sa televízor používa dlhšiu dobu, okraj televízora je teplejší. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou.

Technické parametre Systém Obrazovka Panel LCD (displej z tekutých kryštálov) Systém televízneho vysielania Analógový: V závislosti od výberu krajiny a regiónu: B/G/H, D/K, L, I Digitálny: DVB-T2 (iba KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803) DVB-T/DVB-C Farby/Videosystém Analógový: PAL, PAL60 (iba vstup video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (iba vstup video) Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 Kanálový rozsah Analógový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitálny: VHF/UHF Zvukový výstup 10 W + 10 W Vstupné a výstupné konektory Anténa/káblová televízia 75 ohmov, externý konektor pre VHF/UHF / AV1, 2 21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV audio/video. COMPONENT IN Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i COMPONENT IN Vstup audio (kolíkové konektory) HDMI IN1, 2, 3, 4 Video: 1 080/24p, 1 080p, 1 080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital Analógový vstup audio (minikonektor) (iba HDMI IN4) Vstup PC AV3 Vstup video (kolíkový konektor) AV3 Vstup audio (kolíkové konektory) DIGITAL AUDIO Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM, Dolby Digital) OUT (OPTICAL) (VAR/FIX) Výstup audio (kolíkové konektory) PC IN Vstup PC (Mini D-sub 15-kolíkový) Vstup PC audio (kolíkový minikonektor) Port USB i Kolíkový konektor slúchadiel Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu) LAN Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie pomocou rozhrania 10BASE-T/ 100BASE-TX nie je pre tento TV prijímač zaručená.) * Na pripojenie k sieti LAN použite kábel kategórie 7 10BASE-T/100BASE-TX (nedodáva sa). 3D SYNC Konektor 3D Sync pre doplnkový vysielač Ďalšie informácie (Pokračovanie) 11 SK