Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Názov modelu

Názov modelu KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX80x 40HX80x Napájanie a iné Požiadavky na napájanie 220 V – 240 V str., 50 Hz Rozmery obrazovky (merané diagonálne) Rozlíšenie displeja Približne 132,2 cm/ Približne 116,8 cm/46 palcov 52 palcov 1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle) Približne 101,6 cm/ 40 palcov Príkon v režime 136 W 130 W 102 W 88,0 W „Doma“/ „Štandardný“ v režime 201 W 184 W 149 W 132 W „Obchod“/ „Živý“ Príkon v pohotovostnom 0,2 W (14 W, keď je funkcia „Rýchle spustenie“ nastavená na možnosť „Zap.“) režime* 1 Priemerná ročná spotreba 199 kWh 190 kWh 149 kWh 128 kWh energie* 2 Rozmery (približné) (Š × V × H) vrátane stojana 126,3 × 80,7 × 40,0 cm 112,4 × 72,7 × 40,0 cm 108,5 × 68,8 × 26,0 cm 95,2 × 61,3 × 25,0 cm bez stojana 126,3 × 77,5 × 6,7 cm 112,4 × 69,5 × 6,7 cm 108,5 × 65,6 × 7,4 cm 95,2 × 58,1 × 7,4 cm Hmotnosť (približná) vrátane stojana 42,9 kg 36,2 kg 19,2 kg 16,4 kg bez stojana 36,9 kg 30,2 kg 16,9 kg 14,2 kg Dodávané príslušenstvo Pozri časť „Kontrola príslušenstva“ (strana 3). Doplnkové príslušenstvo Montážna konzola na stenu: SU-WL500 Stojan na televízor: SU-52HX1 (KDL-52HX90x) SU-46HX1 (KDL-46HX90x) 3D okuliare: TDG-BR100/TDG-BR50 3D Synchronizačný vysielač: TMR-BR100 * 1 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy. * 2 4 hodiny denne a 365 dní v roku ~ • Ak chcete znížiť spotrebu eneregie: – Ak znížite úroveň nastavenia podsvietenia (jas obrazovky), spotreba energie sa zníži. – „Eko“ nastavenia (napr. „Šetrič energie“, „Pohotovostný režim TV“) vám pomôžu znížiť spotrebu energie, a usporiť tak peniaze znížením účtu za elektrickú energiu. – Keď televízny prijímač vypnete pomocou spínača ENERGY SAVING SWITCH (iba niektoré modely), spotreba energie bude takmer nulová. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez ohlásenia. 12 SK

Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu) Pre zákazníkov: Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami. Pre predajcov a dodávateľov Sony: Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti. TV môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (predáva sa osobitne). • Postupujte podľa návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne vykonali inštaláciu. • Pozri časť „Odmontovanie stolového stojana z televízneho prijímača“ (strana 7). ~ • Počas pripevňovania montážneho háčika umiestnite TV na stolový stojan. Skrutka (+PSW 6 × 16) Ďalšie informácie Štvorcový otvor Montážny hák Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo nesprávnou inštaláciou. (Pokračovanie) 13 SK