Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Свързване на

Свързване на цифров приемник/ видеорекордер (напр. DVD рекордер) с HDMI 1 Поставете винт за дърво (4 mm диаметър, не е приложен в комплекта) в стойката на телевизора. 2 Поставете винт (M4 × 16, не е приложен в комплекта) в отвора за винт на телевизора. 3 Затегнете винта за дърво и другия винт със здрава корда (не е приложена в комплекта). Събиране на кабелите Цифров приемник/рекордер (напр. DVD рекордер) Предпазване на телевизора от падане ~ • Не пристягайте в общ сноп захранващия кабел и други кабели. 6 BG

Извършване на първоначалната настройка 1 Свържете телевизора към електрическия контакт. 2 Проверете дали ENERGY SAVING SWITCH е включен (z). 3 Натиснете 1 на телевизора. Когато включите телевизора за първи път, на екрана автоматично се показва менюто за избор на език. 4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана. Автомат. цифрова настройка: Когато изберете “Кабел”, препоръчваме ви да изберете “Бързо сканиране” за бързо настройване на каналите. Задайте “Честота” и “ID на мрежата” съгласно информацията, предоставена ви от вашия доставчик на кабелна телевизия. Ако не намерите нито един канал, като използвате “Бързо сканиране”, опитайте “Пълно сканиране” (което обаче може да отнеме известно време). ~ • “Пълно сканиране” може да не е налично според вашия регион/държава. За списък на съвместимите доставчици на кабелна телевизия, вижте интернет страницата за поддръжка: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Подреждане на програми: Променя реда на записаните в телевизора аналогови канали. 1 Натиснете F/f, за да изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция, и натиснете . 2 Натиснете F/f, за да изберете новата позиция за вашия канал, след това натиснете . ~ • Можете да настроите каналите и ръчно. Сваляне на поставката за маса на телевизора ~ • За KDL-52/46HX90x и KDL-40HX80x свалете задния капак на стойката на телевизора преди да я свалите. • Свалете винтовете, сочени от маркировката със стрелки на телевизора. • Не сваляйте поставката за маса, освен ако не сте решили да монтирате телевизора на стената. • При носене на поставката за маса, не я дръжте за задния капак, за да не я изпуснете, което може да причини нараняване или повреда. Монтаж 7 BG