Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Suédois

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon Feilsøking Kontroller om indikatoren 1 (hvilemodus) blinker rødt. Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) blinker Selvdiagnosefunksjonen er aktivert. 1 Tell hvor mange ganger indikatoren 1 (hvilemodus) blinker mellom hver tre-sekunders pause. Indikatoren kan for eksempel blinke tre ganger, slukkes i tre sekunder, og deretter blinke tre ganger igjen. 2 Trykk på 1 på TV-en for å slå den av, trekk støpselet ut av stikkontakten, og informer forhandleren din eller Sony servicesenter om hvor mange ganger indikatoren blinker (antall blink). Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) ikke blinker 1 Kontroller punktene i tabellene nedenfor. (Se også "Feilsøking" i i-Manual.) 2 Hvis problemet vedvarer, bør du la en kvalifisert tekniker utføre service på TV-en. Tilstand Bilde Det vises ikke noe bilde (mørk skjerm) og ingen lyd. Små svarte og/eller lyse punkter vises på skjermen. Generelt Det er ikke mulig å slå på strømmen til TV-en. TV-en slår seg av automatisk (går i hvilemodus). Fjernkontrollen virker ikke. Passordet for "Tilgangskontroll" er glemt. Omgivelsene rundt TV-en blir varme. Forklaring/løsning • Kontroller antenne-/kabelforbindelsene. • Koble TV-en til en stikkontakt og trykk på 1 på TV-en. • Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) lyser rødt, trykker du på "/1 eller TV "/1 (navnene på knappene varierer avhengig av fjernkontrollen). • Skjermen består av bildepunkter. Små svarte og/eller lyse punkter (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at noe er feil. • Kontroller om ENERGY SAVING SWITCH er aktivert (z). • Kontroller om "Innsovningsti." er aktivert, eller bekreft innstillingen "Varighet" for "På-timer". • Kontroller om "Tidsavbrudd for standby" er aktivert. • Skift batteriene. • TV-en kan være i SYNC-modus. Trykk på SYNC MENU, velg "TV-kontroll" og velg deretter "Hjem (meny)" eller "Alternativer" for å betjene TV-en. • Angi PIN-koden 9999. (PIN-koden 9999 blir alltid godtatt.) • Når TV-en brukes over lang tid, blir omgivelsene rundt TV-en varme. Du kan merke varmen ved å berøre med hånden. 10 NO

Spesifikasjoner System Skjermsystem LCD ("Liquid Crystal Display" = skjerm med flytende krystaller) TV-system Analog: Avhengig av hvilket land/hvilken region du velger: B/G/H, D/K, L, I Digital: DVB-T2 (kun KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803) DVB-T/DVB-C Farge-/bildesystem Analog: PAL, PAL60 (kun bildeinngang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun bildeinngang) Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 Kanaldekning Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digital: VHF/UHF Lydutgang 10 W + 10 W Inngangs-/utgangskontakter Antennekabel 75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF / AV1, 2 21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert lyd/bilde-inngang, RGB-inngang og TV lyd/ bilde-utgang. COMPONENT IN Støttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i COMPONENT IN Lydinngang (phonoplugger) HDMI IN1, 2, 3, 4 Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Lyd: Tokanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits, Dolby Digital Analog lydinngang (minijack) (kun HDMI IN4) PC-inngang AV3 Bildeinngang (phonoplugg) AV3 Lydinngang (phonoplugger) DIGITAL AUDIO OUT Digital optisk kontakt (tokanals lineær PCM, Dolby Digital) (OPTICAL) i (VAR/FIX) PC IN LAN 3D SYNC Lydutgang (phonoplugger) PC-inngang (Mini D-sub 15-pinners) PC-lydinngang (miniplugg) USB-port Hodetelefoner-kontakt CAM (Conditional Access Module)-kontakt 10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av driftsmiljøet til nettverket. 10BASE-T/100BASE-TX kommunikasjonshastighet og -kvalitet garanteres ikke for denne TV-en.) * Bruk en 10BASE-T/100BASE-TX-kabel i kategori 7 for LAN-tilkobling (medfølger ikke). 3D-signalterminal for valgfri sender Tilleggsinformasjon (Fortsatt) 11 NO