Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Suédois

Inštalácia Montáž

Inštalácia Montáž stolového stojana ~ • Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu. • Ak je televízny prijímač prinesený priamo zo studeného do teplého prostredia, alebo je umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti, alebo v miestnosti, kde bolo práve zapnuté kúrenie, na povrchu alebo vo vnútri televízneho prijímača môže kondenzovať vlhkosť. Ak by k tomu došlo, vypnite televízny prijímač a nechajte ho vypnutý, kým sa vlhkosť nevyparí a až potom môžete televízny prijímač používať. Ak si všimnete kondenzáciu vlhkosti medzi skleneným panelom a LCD obrazovkou, zapnite televízny prijímač a kondenzovaná vlhkosť sa vyparí po jeho zohriatí. 1 Pokyny na správnu inštaláciu stolového stojana na niektoré modely televíznych prijímačov nájdete v inštalačnej brožúre dodanej so stojanom. 2 Televízny prijímač umiestnite na stolový stojan. 4 Pre televízne prijímače KDL-52/ 46HX90x a KDL-40HX80x: Po utiahnutí všetkých skrutiek pripevnite dodaný zadný kryt stojana na stolový stojan. 3 Pripevnite televízor k stolovému stojanu pomocou dodaných skrutiek podľa šípok , ktoré označujú diery na skrutky. ~ • Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací moment nastavte približne na hodnotu 1,5 Nm (15 kgf·cm). 4 SK

Nastavenie pozorovacieho uhla (iba modely KDL-52/46HX90x) Uhol pohľadu na tento televízny prijímač je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom. 0° 6° Pripojenie antény/ káblového prijímača/ rekordéra (napr. DVD rekordéra) Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania SCART Inštalácia 1 4 Odskrutkujte skrutku tak, ako je znázornené na obrázku. 2 3 Zaskrutkujte skrutku do hornej diery na skrutku na stolovom stojane. Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania HDMI Zdvihnite a nakloňte. Zasuňte dovnútra. ~ • Ak chcete znova nastaviť 0°, postupujte v opačnom poradí. Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) 5 SK