Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Slovaque

Inledning Tack för att

Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service- och garantiärenden, var vänlig se separat service- och garantidokument. Anmärkningar om digital TV • Funktioner avseende digital TV ( ) fungerar endast i länder eller områden där DVB-T (MPEG-2 och H.264/ MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har tillgång till en kompatibel DVB-C (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T-signal där du bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad användning med denna TV-apparat. • Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift för sina tjänster och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för den aktuella tjänsten. • Denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte garantera kompatibilitet med framtida DVB-T digitala marksändningar och DVB-C digitala kabelsändningar. • Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder/områden och DVB-C-kabel kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer. Information om varumärken är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project. HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken, servicemärken eller kontrollmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX® är en videokomprimeringsteknik som är utvecklad av DivX, Inc. DivX, DivX Certified, och tillhörande logotyper är varumärken som ägs av DivX, Inc. och används under licens. OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiell DivX-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att det ska gå att spela upp innehåll enligt DivX Video-on-Demand (VOD). För att generera registreringskoden, sök upp avsnittet DivX VOD i inställningsmenyn för enhet. Gå till vod.divx.com med denna kod för att fullfölja registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D- symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. ”BRAVIA” och är varumärken tillhörande Sony Corporation. ”XMB ” och ”XrossMediaBar” är varumärken tillhörande Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. För en lista på kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att ”Montera väggfästet”. • Bilderna på fjärrkontrollen som används i denna bruksanvisning är för RM-ED034 om inget annat anges. • Bilderna i denna bruksanvisning kan variera beroende TV-modellen. • Det ”x” som visas i modellnamnet motsvarar ett siffervärde som är relaterat till design, färg eller TV-system. Identifieringsetikettens placering Etiketter med modellnr. och strömförsörjningsklass (i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser) finns på baksidan av TV:n. 2 SE

Innehållsförteckning Kontrollera tillbehören ....................................................................................................................3 Sätta i batterier i fjärrkontrollen......................................................................................................3 Installation Montering av bordsstativet.............................................................................................................4 Ansluta en antenn/digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare)....................................................5 Förhindra att din TV välter .............................................................................................................6 Binda ihop kablarna .......................................................................................................................6 Utföra startinställningar ..................................................................................................................7 Demontera bordsstativet från TV:n................................................................................................7 Se på TV Titta på program.............................................................................................................................8 Använda TV:ns funktioner..............................................................................................................8 Använda i-Manual..........................................................................................................................9 Övrig information Felsökning....................................................................................................................................10 Specifikationer .............................................................................................................................11 Installera tillbehören (väggfäste)..................................................................................................13 Säkerhetsinformation...................................................................................................................16 Säkerhetsföreskrifter....................................................................................................................17 • Bruksanvisning finns inbyggd i din BRAVIA TV. Se ”Använda i-Manual” för anvisningar om hur du använder den (sidan 9). • Läs ”Säkerhetsinformation” (sidan 16) i denna bruksanvisning innan du använder TV:n. Spara denna handbok för framtida bruk. Kontrollera tillbehören Nätkabel (1) Kabelhållare (1) Fjärrkontroll (1) AAA-batterier (typ R3) (2) Bordsstativ (1)* 1 Fästskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (4) Monteringsskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (4) (endast KDL-40HX80x) Bakre skydd för stativ (1)* 2 * 1 Montera bordsstativet för KDL-40HX80x med de medföljande skruvarna. Se monteringsanvisningarna för bordsstativet för att montera det. * 2 Stativets bakre skydd för KDL-46HX80x är monterat på bordsstativet vid fabriken. Sätta i batterier i fjärrkontrollen 1 Ta bort skyddsarket. 2 Tryck och skjut locket uppåt. 3 SE SE