Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Slovaque

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga w kolorze czerwonym. Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) miga Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki. 1 Policzyć liczbę mignięć wskaźnika 1 (tryb czuwania) w czasie między dwoma kolejnymi przerwami trzysekundowymi. Na przykład wskaźnik miga trzy razy, po czym następuje trzysekundowa przerwa, a następnie ponownie miga trzy razy. 2 Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV, aby go wyłączyć, odłączyć go od gniazdka oraz poinformować sprzedawcę lub punkt serwisowy firmy Sony o sposobie migania wskaźnika (podać liczbę mignięć). Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga 1 Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli poniżej. (Sprawdź również sekcję „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji i-Manual). 2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddać odbiornik TV do naprawy przez wykwalifikowany personel. Warunek Obraz Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku. Czarne i/lub jasne punkciki na ekranie. Ogólne Nie można włączyć odbiornika TV. Odbiornik TV automatycznie wyłącza się (przełącza się w tryb czuwania). Pilot nie działa. Nie pamiętasz hasła funkcji „Ochrona przed dziećmi”. Telewizor nagrzewa się. Wyjaśnienie/Rozwiązanie •Sprawdzić podłączenie anteny/kabla. •Włożyć wtyczkę odbiornika TV do gniazdka, a następnie nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV. •Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) zaświeci na czerwono, nacisnąć przycisk "/1 lub TV "/1 (nazwa przycisku różni się w zależności od pilota). •Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki i/lub białe punkciki (piksele) występujące na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika. •Sprawdzić, czy włączono przełącznik ENERGY SAVING SWITCH (z). •Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Timer wyłączania” lub potwierdzić ustawienie „Czas trwania” opcji „Timer włączania”. •Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Tryb czuwania po bezczynności”. •Wymienić baterie. •Telewizor może działać w trybie SYNC. Naciśnij przycisk SYNC MENU i wybierz kolejno opcje „Sterowanie telewizorem” i „Główne (menu)” lub „Opcje”, aby sterować telewizorem. •Wprowadzić 9999 jako kod PIN (kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany). •Jeśli telewizor jest używany przez długi czas, nagrzewa się. Podwyższona temperatura jest wyczuwalna przy dotknięciu. 10 PL

Dane techniczne System System panelu Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) System TV Analogowy: W zależności od zaznaczonego kraju/obszaru: B/G/H, D/K, L, I Cyfrowy: DVB-T2 (tylko modele KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803) DVB-T/DVB-C System kodowania kolorów Analogowy: PAL, PAL60 (tylko wejście wideo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tylko wejście wideo) Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 Zakres kanałów Analogowy: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Cyfrowy: VHF/UHF Moc głośników 10 W + 10 W Gniazda wejściowe/wyjściowe Kabel antenowy 75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF / AV1, 2 21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio/wideo, wejście RGB, wyjście audio/wideo TV. COMPONENT IN Obsługiwane formaty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i COMPONENT IN Wejście audio (gniazda foniczne) HDMI IN1, 2, 3, 4 Wideo: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dwukanałowe liniowe PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital Analogowe wejście audio (minijack) (tylko HDMI IN4) Wejście PC AV3 Wejście wideo (gniazdo foniczne) AV3 Wejście audio (gniazda foniczne) DIGITAL AUDIO Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe liniowe PCM, Dolby Digital) OUT (OPTICAL) (VAR/FIX) Wyjście audio (gniazda foniczne) PC IN Wejście PC (Mini D-sub 15-wtykowe) Wejście audio PC (minijack) Port USB i Gniazdo słuchawkowe Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu) LAN Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość połączenia zależy od parametrów sieci. Nie gwarantuje się prędkości i jakości transmisji przez gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX tego odbiornika TV). * Do połączeń LAN użyj kabla 10BASE-T/100BASE-TX kategorii 7 (nie należy do wyposażenia). 3D SYNC Złącze 3D Sync do opcjonalnego nadajnika Informacje dodatkowe (c.d.) 11 PL