Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Finlandais

Förhindra att din TV

Förhindra att din TV välter Binda ihop kablarna 1 Dra fast en träskruv (4 mm diameter, medföljer ej) i TV-bänken. 2 Dra fast en maskinskruv (M4 × 16, medföljer ej) i skruvhålet på TV:n. 3 Förbind träskruven och maskinskruven med ett kraftigt band (medföljer ej). ~ • Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med andra kablar. 6 SE

Utföra startinställningar 1 Anslut TV:n till eluttaget. 2 Kontrollera att inställningen ENERGY SAVING SWITCH är på (z). 3 Tryck på 1 på TV:n. När du slår på TV:n första gången visas språkmenyn på skärmen. 4 Följ instruktionerna på skärmen. Digital auto.kanalinst.: När du väljer ”Kabel-TV”, rekommenderar vi att du väljer ”Snabb sökning” för snabb inställning. Ställ in ”Frekvens” och ”Nätverks-ID” efter den information som du fick från din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas med ”Snabb sökning”, försök med ”Fullständig sökning” (även om det kan ta lite tid). ~ • ”Fullständig sökning” kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. Kanalsortering: Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n. 1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på . 2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på . ~ • Du kan också ställa in kanaler manuellt. Demontera bordsstativet från TV:n ~ • För KDL-52/46HX90x och KDL-40HX80x ska man ta bort stativets bakre skydd innan man tar bort bordsstativet. • Ta bort skruvarna enligt pilmarkeringarna på TV:n. • Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än att montera motsvarande tillbehör på TV:n. • För att undvika att du tappar stativet vilket kan orsaka personskada eller egendomsskada ska du inte hålla i stativets bakre skydd när du bär bordsstativet. Installation För mer information om kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 7 SE

 • Page 1 and 2: 4-180-174-32(1) LCD Digital Colour
 • Page 3 and 4: Innehållsförteckning Kontrollera
 • Page 5: Justera TV:ns visningsvinkel (endas
 • Page 9 and 10: Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga
 • Page 11 and 12: Specifikationer System Skärmsystem
 • Page 13 and 14: Installera tillbehören (väggfäst
 • Page 15 and 16: Figurer och tabeller över skruvarn
 • Page 17 and 18: Barnens säkerhet • Se till att b
 • Page 19 and 20: Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb
 • Page 21 and 22: Tilslutning af antenne/Set Top Box/
 • Page 23 and 24: Programsortering: Ændrer rækkefø
 • Page 25 and 26: Brug i-Manual 1 2 Betjeningsvejledn
 • Page 27 and 28: Specifikationer System Panelsystem
 • Page 29 and 30: Montering af tilbehør (Vægbeslag)
 • Page 31 and 32: Diagram/oversigt over placering af
 • Page 33 and 34: Børn • Lad ikke børn klatre op
 • Page 35 and 36: Sisällysluettelo Lisävarusteiden
 • Page 37 and 38: Antennin, digisovittimen tai tallen
 • Page 39 and 40: Kanavien järjestely: muuttaa telev
 • Page 41 and 42: i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA
 • Page 43 and 44: Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt
 • Page 45 and 46: Lisävarusteiden asentaminen (sein
 • Page 47 and 48: Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav
 • Page 49 and 50: • Huomaa kuitenkin, että joissak
 • Page 51 and 52: Spis treści Sprawdzanie akcesorió
 • Page 53 and 54: Regulacja kąta nachylenia telewizo
 • Page 55 and 56: Przeprowadzanie konfiguracji wstęp
 • Page 57 and 58:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 59 and 60:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet ~ •

 • Page 72 and 73:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 74 and 75:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 76 and 77:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 78 and 79:

  Modellnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 80 and 81:

  Tabell over TV-ens monteringsmål S

 • Page 82 and 83:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 90 and 91:

  Παρακολούθηση τηλε

 • Page 92 and 93:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 94 and 95:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  • Μην χρησιμοποιεί

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Kurulum Masa Üstü Sehpasını tak

 • Page 108 and 109:

  Televizyonun düşmesini önleme Ka

 • Page 110 and 111:

  TV izleme Programları izlemek içi

 • Page 112 and 113:

  Ek bilgiler Sorun giderme 1 (beklem

 • Page 114 and 115:

  Model adı KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 116 and 117:

  Televizyon montajı boyutlar tablos

 • Page 118 and 119:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 120 and 121:

  Atık pillerin bertaraf edilmesi (A

 • Page 122 and 123:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 124 and 125:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 126 and 127:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 128 and 129:

  Sledování TV Sledování program

 • Page 130 and 131:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 132 and 133:

  Název modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

 • Page 134 and 135:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 136 and 137:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 138:

  nepotřebnými bateriemi (platí v

 • Page 141 and 142:

  Tartalomjegyzék A tartozékok megl

 • Page 143 and 144:

  A TV irányba állítása (csak KDL

 • Page 145 and 146:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 147 and 148:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 149 and 150:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 151 and 152:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 153 and 154:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 155 and 156:

  Alkalom: Ne használja nedves kézz

 • Page 158 and 159:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 160 and 161:

  Inštalácia Montáž stolového st

 • Page 162 and 163:

  Ochrana televízneho prijímača pr

 • Page 164 and 165:

  Sledovanie TV vysielania Sledovanie

 • Page 166 and 167:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 168 and 169:

  Názov modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

 • Page 170 and 171:

  Tabuľka inštalačných rozmerov T

 • Page 172 and 173:

  Informácie o bezpeènosti Inštal

 • Page 174:

  Likvidácia televízneho prijímač

 • Page 177 and 178:

  Cuprins Verificarea accesoriilor...

 • Page 179 and 180:

  Ajustarea unghiului de vizionare al

 • Page 181 and 182:

  Efectuarea reglajului iniţial 1 Co

 • Page 183 and 184:

  Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc

 • Page 185 and 186:

  Specificaţii Sistem Tip de panou S

 • Page 187 and 188:

  Instalarea accesoriilor (dispozitiv

 • Page 189 and 190:

  Tabelul/diagrama de localizare a ș

 • Page 191 and 192:

  Mediul înconjurător: Unde este fo

 • Page 194 and 195:

  Въведение Благодар

 • Page 196 and 197:

  Монтаж Закачване н

 • Page 198 and 199:

  Свързване на цифро

 • Page 200 and 201:

  Гледане на телевиз

 • Page 202 and 203:

  Допълнителна инфор

 • Page 204 and 205:

  Спецификации Систе

 • Page 206 and 207:

  Инсталиране на акс

 • Page 208 and 209:

  Чертеж/таблица за м

 • Page 210 and 211:

  • Не свързвайте тв

 • Page 212:

  At Sony we are constantly rethinkin