Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Français

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Français

Tabell over TV-ens

Tabell over TV-ens monteringsmål Skjermsenterpunkt Modellnavn KDL- Enhet: cm Skjermmål Skjermsentermål Lengde for hver monteringsvinkel Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 52HX90x 126,3 77,5 7,7 48,2 12,0 34,8 73,5 50,6 46HX90x 112,4 69,5 11,8 48,2 12,0 32,0 65,9 50,6 46HX80x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 40HX80x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 Tallene i ovenstående tabell kan variere noe, avhengig av installasjonen. ADVARSEL! Den veggen TV-en skal monteres på, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se "Spesifikasjoner" (side 12) for informasjon om vekten. 14 NO

Diagram/tabell over plassering av skruer og kroker Modellbetegnelse Skrueplassering Krokplassering KDL-52HX90x KDL-46HX90x/46HX80x KDL-40HX80x e, j b Skrueplassering Ved installasjon av monteringskrok på TVen. Krokplassering Ved installasjon av TV-en på understellsbrakett. a* b c* * Krokplassering "a" og "c" kan ikke brukes for modellene. Tilleggsinformasjon 15 NO