Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Norvégien

Tabuľka inštalačných

Tabuľka inštalačných rozmerov TV Stredový bod obrazovky Názov modelu KDL- Rozmery displeja Stredový rozmer obrazovky Jednotky: cm Dĺžka pre každý montážny uhol Uhol (0°) Uhol (20°) A B C D E F G H 52HX90x 126,3 77,5 7,7 48,2 12,0 34,8 73,5 50,6 46HX90x 112,4 69,5 11,8 48,2 12,0 32,0 65,9 50,6 46HX80x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 40HX80x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť. VAROVANIE Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV. Informácie o hmotnosti sa nachádzajú v časti „Technické parametre“ (strana 12). 14 SK

Schéma/tabuľka umiestnenia skrutiek a háčikov Názov modelu Umiestnenie skrutiek Umiestnenie háčikov KDL-52HX90x KDL-46HX90x/46HX80x KDL-40HX80x e, j b Umiestnenie skrutiek Pri inštalácii montážneho háčika na televízny prijímač. Umiestnenie háčikov Pri inštalácii televízneho prijímača na základný stojan. a* b c* Ďalšie informácie * Umiestnenie háčikov „a“ a „c“ nie je možné použiť pre uvedené modely. 15 SK