Views
11 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Consignes d’utilisation Norvégien

Inledning Tack för att

Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service- och garantiärenden, var vänlig se separat service- och garantidokument. Anmärkningar om digital TV • Funktioner avseende digital TV ( ) fungerar endast i länder eller områden där DVB-T (MPEG-2 och H.264/ MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har tillgång till en kompatibel DVB-C (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T-signal där du bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad användning med denna TV-apparat. • Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift för sina tjänster och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för den aktuella tjänsten. • Denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte garantera kompatibilitet med framtida DVB-T digitala marksändningar och DVB-C digitala kabelsändningar. • Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder/områden och DVB-C-kabel kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer. Information om varumärken är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project. HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken, servicemärken eller kontrollmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX® är en videokomprimeringsteknik som är utvecklad av DivX, Inc. DivX, DivX Certified, och tillhörande logotyper är varumärken som ägs av DivX, Inc. och används under licens. OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiell DivX-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att det ska gå att spela upp innehåll enligt DivX Video-on-Demand (VOD). För att generera registreringskoden, sök upp avsnittet DivX VOD i inställningsmenyn för enhet. Gå till vod.divx.com med denna kod för att fullfölja registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D- symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. ”BRAVIA” och är varumärken tillhörande Sony Corporation. ”XMB ” och ”XrossMediaBar” är varumärken tillhörande Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. För en lista på kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att ”Montera väggfästet”. • Bilderna på fjärrkontrollen som används i denna bruksanvisning är för RM-ED034 om inget annat anges. • Bilderna i denna bruksanvisning kan variera beroende TV-modellen. • Det ”x” som visas i modellnamnet motsvarar ett siffervärde som är relaterat till design, färg eller TV-system. Identifieringsetikettens placering Etiketter med modellnr. och strömförsörjningsklass (i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser) finns på baksidan av TV:n. 2 SE

Innehållsförteckning Kontrollera tillbehören ....................................................................................................................3 Sätta i batterier i fjärrkontrollen......................................................................................................3 Installation Montering av bordsstativet.............................................................................................................4 Ansluta en antenn/digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare)....................................................5 Förhindra att din TV välter .............................................................................................................6 Binda ihop kablarna .......................................................................................................................6 Utföra startinställningar ..................................................................................................................7 Demontera bordsstativet från TV:n................................................................................................7 Se på TV Titta på program.............................................................................................................................8 Använda TV:ns funktioner..............................................................................................................8 Använda i-Manual..........................................................................................................................9 Övrig information Felsökning....................................................................................................................................10 Specifikationer .............................................................................................................................11 Installera tillbehören (väggfäste)..................................................................................................13 Säkerhetsinformation...................................................................................................................16 Säkerhetsföreskrifter....................................................................................................................17 • Bruksanvisning finns inbyggd i din BRAVIA TV. Se ”Använda i-Manual” för anvisningar om hur du använder den (sidan 9). • Läs ”Säkerhetsinformation” (sidan 16) i denna bruksanvisning innan du använder TV:n. Spara denna handbok för framtida bruk. Kontrollera tillbehören Nätkabel (1) Kabelhållare (1) Fjärrkontroll (1) AAA-batterier (typ R3) (2) Bordsstativ (1)* 1 Fästskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (4) Monteringsskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (4) (endast KDL-40HX80x) Bakre skydd för stativ (1)* 2 * 1 Montera bordsstativet för KDL-40HX80x med de medföljande skruvarna. Se monteringsanvisningarna för bordsstativet för att montera det. * 2 Stativets bakre skydd för KDL-46HX80x är monterat på bordsstativet vid fabriken. Sätta i batterier i fjärrkontrollen 1 Ta bort skyddsarket. 2 Tryck och skjut locket uppåt. 3 SE SE

 • Page 1: 4-180-174-32(1) LCD Digital Colour
 • Page 5 and 6: Justera TV:ns visningsvinkel (endas
 • Page 7 and 8: Utföra startinställningar 1 Anslu
 • Page 9 and 10: Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga
 • Page 11 and 12: Specifikationer System Skärmsystem
 • Page 13 and 14: Installera tillbehören (väggfäst
 • Page 15 and 16: Figurer och tabeller över skruvarn
 • Page 17 and 18: Barnens säkerhet • Se till att b
 • Page 19 and 20: Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb
 • Page 21 and 22: Tilslutning af antenne/Set Top Box/
 • Page 23 and 24: Programsortering: Ændrer rækkefø
 • Page 25 and 26: Brug i-Manual 1 2 Betjeningsvejledn
 • Page 27 and 28: Specifikationer System Panelsystem
 • Page 29 and 30: Montering af tilbehør (Vægbeslag)
 • Page 31 and 32: Diagram/oversigt over placering af
 • Page 33 and 34: Børn • Lad ikke børn klatre op
 • Page 35 and 36: Sisällysluettelo Lisävarusteiden
 • Page 37 and 38: Antennin, digisovittimen tai tallen
 • Page 39 and 40: Kanavien järjestely: muuttaa telev
 • Page 41 and 42: i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA
 • Page 43 and 44: Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt
 • Page 45 and 46: Lisävarusteiden asentaminen (sein
 • Page 47 and 48: Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav
 • Page 49 and 50: • Huomaa kuitenkin, että joissak
 • Page 51 and 52: Spis treści Sprawdzanie akcesorió
 • Page 53 and 54:

  Regulacja kąta nachylenia telewizo

 • Page 55 and 56:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 57 and 58:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 59 and 60:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet ~ •

 • Page 72 and 73:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 74 and 75:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 76 and 77:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 78 and 79:

  Modellnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 80 and 81:

  Tabell over TV-ens monteringsmål S

 • Page 82 and 83:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 90 and 91:

  Παρακολούθηση τηλε

 • Page 92 and 93:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 94 and 95:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  • Μην χρησιμοποιεί

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Kurulum Masa Üstü Sehpasını tak

 • Page 108 and 109:

  Televizyonun düşmesini önleme Ka

 • Page 110 and 111:

  TV izleme Programları izlemek içi

 • Page 112 and 113:

  Ek bilgiler Sorun giderme 1 (beklem

 • Page 114 and 115:

  Model adı KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 116 and 117:

  Televizyon montajı boyutlar tablos

 • Page 118 and 119:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 120 and 121:

  Atık pillerin bertaraf edilmesi (A

 • Page 122 and 123:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 124 and 125:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 126 and 127:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 128 and 129:

  Sledování TV Sledování program

 • Page 130 and 131:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 132 and 133:

  Název modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

 • Page 134 and 135:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 136 and 137:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 138:

  nepotřebnými bateriemi (platí v

 • Page 141 and 142:

  Tartalomjegyzék A tartozékok megl

 • Page 143 and 144:

  A TV irányba állítása (csak KDL

 • Page 145 and 146:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 147 and 148:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 149 and 150:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 151 and 152:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 153 and 154:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 155 and 156:

  Alkalom: Ne használja nedves kézz

 • Page 158 and 159:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 160 and 161:

  Inštalácia Montáž stolového st

 • Page 162 and 163:

  Ochrana televízneho prijímača pr

 • Page 164 and 165:

  Sledovanie TV vysielania Sledovanie

 • Page 166 and 167:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 168 and 169:

  Názov modelu KDL- 52HX90x 46HX90x

 • Page 170 and 171:

  Tabuľka inštalačných rozmerov T

 • Page 172 and 173:

  Informácie o bezpeènosti Inštal

 • Page 174:

  Likvidácia televízneho prijímač

 • Page 177 and 178:

  Cuprins Verificarea accesoriilor...

 • Page 179 and 180:

  Ajustarea unghiului de vizionare al

 • Page 181 and 182:

  Efectuarea reglajului iniţial 1 Co

 • Page 183 and 184:

  Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc

 • Page 185 and 186:

  Specificaţii Sistem Tip de panou S

 • Page 187 and 188:

  Instalarea accesoriilor (dispozitiv

 • Page 189 and 190:

  Tabelul/diagrama de localizare a ș

 • Page 191 and 192:

  Mediul înconjurător: Unde este fo

 • Page 194 and 195:

  Въведение Благодар

 • Page 196 and 197:

  Монтаж Закачване н

 • Page 198 and 199:

  Свързване на цифро

 • Page 200 and 201:

  Гледане на телевиз

 • Page 202 and 203:

  Допълнителна инфор

 • Page 204 and 205:

  Спецификации Систе

 • Page 206 and 207:

  Инсталиране на акс

 • Page 208 and 209:

  Чертеж/таблица за м

 • Page 210 and 211:

  • Не свързвайте тв

 • Page 212:

  At Sony we are constantly rethinkin